Re: EBNNL: Roek als nuttige vogel (1883)

Onderwerp: Re: EBNNL: Roek als nuttige vogel (1883)
Datum: Sat, 5 Feb 2000 17:49:09 +0100
Van: Ruud Vlek <vlek@pscw.uva.nl>
Aan: deby@cs.utwente.nl
Roekenvervolging: 'Da's echt valsch'

Reeds in 1883 in de eerste jaargang van het aviculturistische blad 'Onze Vogels' neemt een anonieme auteur het op voor de Roek. Hij beschrijft de Roek als een in het algemeen zachtaardige vogel, die zeer nuttig is voor de landbouw. Hij wijst boeren erop dat ze er veel voordeel van hebben de Roek volledige bescherming te bieden.

De achterlijkheid over Roeken vindt waarschijnlijk zijn oorsprong bij stadsbewoners, die vooral de doordringende contactroepen van grote Roekenkolonies als storend ervaren. Vermoedelijk op grond van lawaai- en poep-overlast zijn hele kolonies in steden geruïneerd, vaak met inzet van gemeentelijke brandweerkorpsen. Zo bijv. in 1923 de enorme kolonie bij het Tropenmuseum in Amsterdam, van max. 200 p. (vgl. J. Derksen, De Roekenkolonie op de voormalige Oosterbegraafplaats te Amsterdam. De Lev. Natuur 27, 1923: 18). Overigens vermeldt  Derksen ook steun voor de vogels; " 'Da's echt valsch' hoorde ik een kleine jongen zeggen die getuige was van de nestrooverij, en 't deed me goed, dat hij zoo onbevangen uiting gaf aan zijn beleedigd gevoel voor die arme vogels" (t.a.p. p. 19).

In 1883 brak er dus de eerste Verlichting door m.b.t. de goedaardige aard van de Roek, maar sindsdien lijken we nog regelmatig in de Dark Ages terug te vallen m.b.t. deze soort.

Ruud Vlek
Amsterdam

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
plain messages to EBN must have                       "EBNNL:" in subject line
subscribe messages must have                "EBNNL: subscribe" in subject line
unsubscribe messages must have            "EBNNL: unsubscribe" in subject line
all messages should be sent to:                             deby@cs.utwente.nl
other messages are not forwarded to EBNNL
***  This service runs virtually unsupported 2/2/2000--28/2/2000 ***
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht afkomstig van EBNNL:
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~deby/EBN/msg05319.html