Boerderij van 14-06-2000
Uit de knipselkrant van 14-06-2000

Schade door roeken massaal claimen

Jan Bobbink, hoofdredacteur
Het Jachtfonds keerde vorig jaar f 1,3 miljoen uit aan vergoeding voor schade door roeken. Een fractie van de werkelijk veroorzaakte schade aan kuilhopen, pasgezaaide gewassen en nesten van beschermde weidevogels. 'In de tussentijd splitst zich liet aantal broedparen steeds meer in kleinere kolonies uiteen.
Wat onherroepelijk leidt tot meer schade en verdere overlast bij boeren en andere bewoners van het platteland. Naast schade en werkelijke overlast irriteert de bewoner van het buitengebied zich mateloos aan de grijszwarte vogels, die onheilspellend en krassend tekeer gaan. Niet verwonderlijk dat menigeen denkt:'pak een geweer en schiet ze allemaal af’.
Deze aanpak zou te kort door de bocht zijn, want de roek is niet voor niets beschermd in de jachtwet en de komende Flora- en Faunawet. De stand van deze kraaiachtige lag een decennium terug nog op een dieptepunt. De roek hoort erbij, blijkt ook nog een nuttige bestrijder van emeltenplagen en verdient bescherming.
Hoe dan toch de toenemende roekenplaag aan te pakken? Ten eerste moet de boer er alles aan doen om schade te voorkomen. Pas dan maakt hij, bij onverhoopte schade, kans op een vergoeding. Dit betekent verjagen met knalapparaten, kunststof roeken ophangen en eventueel de zaaimethodes aanpassen. Al met al zeer arbeidsintensieve methodes zonder garanties voor succes.
Een tweede mogelijkheid is ontheffing te vragen voor het afschieten van een beperkt aantal roeken binnen een kolonie. Dat jaagt de roeken wel de sluipen op het lijf. Echter, de huidige jachtwet met z'n ellenlange ontheffingsprocedure werkt nauwelijks mee. Het ministerie van LNV zou daar soepeler mee moeten omgaan. Staatssecretaris Faber is echter niet van plan om daaraan mee te werken. Ten onrechte. Blijkbaar is ze onvoldoende doordrongen van de werkelijke schade veroorzaakt door roeken. Er is maar één manier om dat duidelijk te maken. Boeren moeten massaal schade claimen.
Pas dan wordt het roekenprobleem in z'n volle omvang duidelijk. Dus niet alleen maar kraaien en krassen over de overlast, maar bewijzen leveren.