Weer een geweldige toename van de Roek Corvus frugilegus in Steenwijk

De Noordwesthoek, 1999(3): pag 97-98-14

Ronnie Veldkamp
 

Net als in 1998 liet het aantal binnen de stadsgrenzen van Steenwijk broedende roeken ook in 1999 een spectaculaire groei zien (tabel l). In 1998 werden tal van nieuwe broedplaatsen in gebruik genomen, mogelijk mede het gevolg van een poging van de Gemeente Steenwijk om de vogels van de broedplaats aan de Tromp Meestersstraat te verdrijven. In 1999 ondernam de Gemeente Steenwijk geen gerichte pogingen vogels van bepaalde plaatsen te verdrijven. Wel kan men zich afvragen waarom de Gemeentelijke Plantsoenendienst juist in de broedtijd zo nodig tal van bomen in de stad moest vellen. Bij mijn weten werden er weliswaar geen nestbomen van roeken omgezaagd, maar wel bomen in de directe omgeving van een kolonie.

spectaculaire groeicijfers

In 1998 was er sprake van een groei van de Steenwijker populatie van 126% en in 1999 van maar liefst 144%. Deze zeer hoge groeicijfers lijken erop te duiden dat er een aanvoer moet zijn van vogels van elders. Hoewel niets bekend is van het broedsucces van de Steenwijker roeken, kan er van uit gegaan worden dat een dergelijke groei niet autonoom kan plaatsgrijpen. Dat wil zeggen dat er een aanvoer moet zijn van vogels uit andere kolonies. Over het hoe en waarom van de trek naar Steenwijk is niets bekend.
 
Plaats  1997 1998 1999
De Meenthe 26 27 38
Noordersingel 6 3 6
J.H. Tromp Meestersstraat 37 30 26
Goeman Borgesiusstraat (Hema) 0 7 28
Looijersgracht 0 0 1
Tramlaan, Willem de Zwijgerstraat 0 1 6
Molenwal (De Boer) 0 32 41
Molenwal (Onnastraat) 0 0 21
Rams Woerthe (begin) 0 42 12
Rams Woerthe (eind) 0 0 150
Meppelerweg, ingang begraafplaats 0 0 8
Slingerbos 0 27 76
Gagelsweg 8 5 12
aantal kolonies 4 9 13
totaal aantal nesten 77 174 425