(Artikel uit BN/DeStem van 31-05-2002)

Gilze en Rijen: roeken vogelvrij

Van onze verslaggever

Vrijdag 31 mei 2002 - GILZE/HULTEN - Om de sterk toenemende overlast van roeken in Gilze en Hulten een halt toe te roepen, wendt de gemeente Gilze en Rijen zich tot de provincie. Zij hoopt toestemming te krijgen om de beesten met 'geweld' te verjagen of desnoods af te schieten.

De GGD is door de gemeente gevraagd een gezondheidsrapport op te stellen. Daarin moeten de klachten van omwonenden zijn verwerkt. Het bestuur hoopt ermee sterker te staan in het verzoek aan de provincie om de Europese beschermingswet even buiten werking te stellen. Over zo'n tijdelijke buiten-werkingstelling beslist de provincie of de landelijke overheid. De beschermingswet verbiedt het verjagen of afschieten van roeken. 

Steun
Gisteravond heeft de gemeente een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de ZLTO. De gemeente krijgt ook van deze organisatie steun voor de actie. Dat zou volgens burgemeester R. Roep vooral te maken hebben met de schade die de roeken berokkenen aan de gewassen van boeren in de omgeving van Hulten. Op dit moment worden Hulten en Gilze weer plaatselijk geteisterd door kolonies roeken. De grote zwarte vogels zijn berucht om hun lawaai en hun brutale gedrag. In beide dorpen zitten de roeken in de buurt van de kerk. 
Het roekenprobleem in de gemeente Gilze en Rijen speelt al heel lang. Eerdere pogingen om de vogels te verjagen, zijn door de jaren heen mislukt. De roeken weten hun weg naar de gemeente telkens weer te vinden. De gemeente Gilze en Rijen verzocht het ministerie van Landbouw in 2000 de beschermde vogels te mogen verjagen, maar dat verzoek werd toen afgewezen. 
Met name Gilze was de afgelopen jaren een favoriete pleisterplaats van de roeken. De overlast was daar zo groot, dat een valkenier werd ingezet om de roeken te verjagen. Het ministerie verbood dat vervolgens. Hoogstwaarschijnlijk kan de gemeente Gilze en Rijen de roeken in het uiterste geval met knalwerk verjagen, ofschoon ook dat feitelijk verboden is.

Kleine kans
Willem Veenhuizen van de Vogelwerkgroep West-Brabant zegt dat de kans dat de gemeente de vogels zal mogen afschieten zeer klein is. "Naar mijn weten is dat nog nooit gebeurd. Wegjagen ligt meer voor de hand, maar ik denk dat het volstrekt zinloos is. Ze komen gewoon weer terug of ze kiezen een andere locatie waar ze vervolgens weer overlast veroorzaken", zegt hij. 
Veenhuizen wijt het succes van de roek in Nederland vooral aan het sterk verbeterde voedselaanbod. 
"De roek is een echte planten- en zadeneter en het aanbod daarvan is veel groter dan pak hem beet twintig jaar geleden. Dat heeft onder meer te maken met het bermonderhoud dat in veel gemeenten minder intensief is geworden. In die bermen komen veel zaden vrij. Daar komt bij dat de roek de mens opzoekt. Het is echt een gezelschapsdier. Nee, ik denk echt dat we ons met het bestaan van de roek moeten verzoenen."