(Artikel uit Utrechts Nieuwsblad 24 mei 2003)

IJsselstein brengt roek in beeld

Van een onzer verslaggeefsters

IJSSELSTEIN - Inwoners van IJsselstein krijgen binnenkort een enquête in de bus over de overlast van roeken in hun omgeving.

De gemeente wil een beeld krijgen van de nadelige effecten van de vogels op de volksgezondheid. Als die kunnen worden aangetoond, worden de nesten misschien verwijderd.

De overlast van de vogels deed zich de afgelopen jaren vooral rondom de begraafplaats aan het Eiteren voor. Maar de laaste tijd komen er volgens de gemeente ook klachten uit de omgeving van het Stereoplein en Omroepplein, de Prins Willem Alexanderdijk, de Venus en de Poolster.

Omwonenden storen zich behoorlijk aan het gekras van de roeken, de overlast van de vogelpoep en de vallende takken. De SGP diende daarom vorig jaar een motie in om de nesten te laten verwijderen. De gemeenteraad nam de motie aan, waarmee de gemeente de opdracht kreeg iets aan de overlast te doen.

Dat bleek moeilijker dan verwacht. Roeken zijn beschermde vogels, waarvan de nesten niet zomaar verwijderd kunnen worden. Dat staat in de flora- en faunawet. De provincie kan wel een uitzondering maken als de vogels een gevaar vormen voor de volksgezondheid en openbare veiligheid, het luchtverkeer of schade aanbrengen aan gewassen, vee, en andere flora en fauna. 

Overlast staat niet in dit lijstje. Om de nesten toch te kunnen verwijderen, wil de gemeente inventariseren of er wellicht toch gezondheidsklachten zijn die samenhangen met de roeken. In andere gemeenten hebben inwoners al aangegeven last te hebben van psychische klachten en slapeloosheid. 

De enquête van de gemeente omvat vragen over de overlast en de medische gevolgen daarvan, maar ook over de roek in het algemeen. IJsselsteiners kunnen ook zelf alternatieve oplossingen voor de overlast aandragen.