(Artikel uit Utrechts Nieuwsblad 23 maart 2004)

IJsselstein mag roeken niet verjagen

Van een onzer verslaggeefsters

IJSSELSTEIN - IJsselstein mag de roeken die in de gemeente voor overlast zorgen, voorlopig niet verjagen.

De gemeente had daarvoor toestemming gevraagd aan de provincie, maar kreeg nul op het rekest.

De vogels zorgden de afgelopen jaren vooral voor overlast rond om de begraafplaats aan het Eiteren. Ook waren er klachten uit de omgeving van het Stereoplein en Omroepplein, de Prins Willem-Alexanderdijk, de Venus en de Poolster.

Vooral het gekras van de roeken leidt tot veel overlast. Ook de poep en de vallende takken irriteren veel IJsselsteiners. De SGP diende daarom twee jaar geleden een motie in om de nesten te laten verwijderen. De gemeenteraad nam de motie aan, de gemeente kreeg de opdracht iets tegen de overlast te doen.

Dit bleek moeilijker dan verwacht. Roeken zijn beschermde vogels, waarvan de nesten niet zomaar verwijderd kunnen worden. De provincie kan een uitzondering maken, als de vogels een gevaar vormen voor de volksgezondheid en openbare veiligheid, luchtverkeer of schade aanbrengen aan gewassen, vee en andere flora en fauna.

IJsselstein vroeg een dergelijke ontheffing aan, maar de provincie vindt dat de vogels niet mogen worden gedood of gestoord. Ook de nesten moeten met rust worden gelaten. Omdat het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit binnenkort de regelgeving rond beschermde diersoorten verruimt, bestaat de kans dat IJsselstein alsnog zijn zin krijgt. Daarom blijft de gemeente klachten registreren.