Agrarisch Dagblad van 14-07-2000
Uit de knipselkrant van 14-07-2000

Inventarisatie roekenschade Oost-Nederland

RIJSSEN - Twaalf wildbeheereenhedeen (WBE) in Oost-Nederland gaan het aantal roeken in hun werkgebied en de schade die de dieren veroorzaken, inventariseren. Aanleiding is de steeds groter wordende schade die veel boeren en andere grondgebruikers volgens ,de WBE's ondervinden van de groeiende roekenstand. Ze hebben dat deze week bijeenkomst besloten.
De wildbeheereenheden willen meer bekendheid gaan geven aan de schadevergoedingsregelingen die bestaan voor wildschade. Bovendien willen ze meer samenwerking zoeken met alle boeren in de gebieden waar ze werkzaam zijn. In samenspraak met de landelijke jagersvereniging willen ze een draaiboek gaan maken aan de hand waarvan ze problemen en schade kunnen registreren en aanpakken.
Verjagen van roeken zien de WBE's niet zitten. Dat is volgens ben het verplaatsen van het probleem, waaraan ze ,geen medewerking willen verlenen.
Belangrijkste probleem van het toenemend aantal roeken is schade aan onder meer landbouwgewassen en voerkuilen.

Ook jagen roeken op weidevogels en andere jonge dieren. De WBE's constateren ook een toename van andere kraaiachtigen die schade veroorzaken.
Ze noemen het onaanvaardbaar als de huidige situatie gehandhaafd blijft. "Veel landelijke politici hebben geen realiteitszin ten aanzien van verantwoord faunabeheer", aldus de WBE's in een verklaring.