Apeldoornse Courant - 15 juli 2002

Vogelgroep tegen afschotvergunning

van een onzer verslaggevers

15 JULI 2002 - DEVENTER/OMMEN - De Vogelwerkgroep Midden Overijssel is in het geweer gekomen tegen de afschotvergunning die is verleend aan Wildbeheereenheden (WBE‘s) in Deventer en in Ommen en omgeving.

In de nieuwe, aangescherpte flora- en faunawet, die per 1 april in werking is getreden, is het onder andere niet meer toegestaan om op vossen, zwarte kraaien, kauwen en roeken te schieten. De provincies kunnen echter ontheffing verlenen. De WBE De Koerkamp, die Deventer, Diepenveen en Lettele als werkgebied heeft, en de WBE de Vechtstroom in Ommen, hebben een zogenoemde afschotvergunning gekregen. De Koerkamp voor de roek, kauw en zwarte kraai en de Vechtstroom voor de kauw en de zwarte kraai. De Vogelwerkgroep heeft daar nu bezwaar tegen aangetekend bij gedeputeerde staten van Overijssel.

LANDBOUWSCHADE
De ontheffing is volgens de Vogelwerkgroep aangevraagd en verleend op basis van te verwachten landbouwschade. De werkgroep stelt echter dat de noodzaak om ‘schadelijk wild‘ af te schieten niet is aangetoond. ‘Daarmee is het in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel in de flora- en faunawet‘, zo schrijft de Vogelwerkgroep.Officiële gegevens over schade in voorgaande jaren ontbreken, zo constateert de werkgroep. De Vogelwerkgroep begrijpt ook niet waarom er een ontheffing is voor schadebestrijding bij asperges in de periode van 28 mei tot 15 september. ‘De schadegevoelige periode voor asperges loopt tot eind mei en niet verder‘, aldus de vogelgroep.Het irriteert de Vogelwerkgroep ook dat WBE De Koerkamp ook roeken mag bejagen, terwijl daar geen vergunning voor is aangevraagd. ‘De beschermde roek wordt hiermee dus vogelvrij in een grote regio met een aantal kolonies‘, meent de Vogelwerkgroep.Als laatste bezwaar draagt zij aan dat er onvoldoende is aangetoond dat de schade aan landbouwgewassen is toegebracht door de vogels. Ook is volgens de werkgroep niet duidelijk welke maatregelen er zijn getroffen om deze schade te voorkomen.