Apeldoornse Courant - 23 juli 2002

Hoeve mag roek niet verstoren

van een onzer verslaggevers

23 JULI 2002 - NIEUW HEETEN - Meer uit voorzorg dan uit directe noodzaak heeft het bungalowpark Sallands Hoeve in Nieuw Heeten een ontheffing aangevraagd voor het verjagen van roeken. Gedeputeerde Staten van Overijssel zouden deze wel willen verlenen, maar zien zich gedwarsboomd door de nieuwe flora- en faunawet.

De bedrijfsleider van de Sallands Hoeve, J.H. Kruiswijk, hoopt nu dat er aan de nieuwe regelgeving een alinea wordt toegevoegd die het opzettelijk verstoren van de roeken wél mogelijk maakt. ‘Ik zal binnenkort wel landelijke bijval krijgen. Ook andere gemeenten hebben last van roeken. Ik voel mij nog geen roepende in de woestijn‘, zegt Kruiswijk.

HOOGTEPUNT
De problematiek op het Nieuw Heetense bungalowpark kende drie jaar geleden haar ‘hoogtepunt‘. Een kolonie van ruim 300 roeken had toen haar broedplaats op het terrein van de Sallands Hoeve. ‘Je kon de oprijlaan niet meer met goed fatsoen oplopen‘, herinnert Kruiswijk zich nog goed. Bijkomend probleem is dat de roeken pas naar hun nest gaan als het goed donker is, zo rond elf uur. Dit gaat gepaard met veel lawaai, waarvan de kinderen op het park wakker worden. ‘Daarnaast is het zeer onhygiënisch. De bungalows vervuilden en mensen konden niet meer buiten op hun terras zitten.‘

KNALLEN
Onder de oude wetgeving was het mogelijk om de roeken - vóór het broedseizoen - te verjagen. Dat gebeurde met een ‘vogelafweerpistool‘, waarmee diverse knalpatronen kunnen worden afgeschoten.In de nieuwe flora- en faunawet ontbreekt de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen op grond van argumenten als hygiëne, geluidsoverlast en bedrijfseconomische schade. Dat zijn juist de punten waar de bedrijfsleider mee te kampen heeft. Om zijn argumenten kracht bij te zetten heeft Kruiswijk zijn verzoek om de roeken tóch te mogen verjagen vergezeld doen gaan van brieven van klagende vakantiegangers.

ONGEWENST
Het mocht echter niet baten. Gedeputeerde staten wíllen wel, maar moeten zich houden aan de regels in de flora- en faunawet. ‘Een ongewenste situatie‘, menen GS, die het probleem willen aankaarten bij het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij.Dit jaar was het aantal roekennesten op de Sallands Hoeve nog te overzien. Vermenigvuldiging gaat echter heel snel, zo is de ervaring van Kruiswijk. HIj wil dat laatste juist voorkomen. ‘Als je te laat bent met ingrijpen, kun je er niks aan doen. Tijdens het broeden moet je ze met rust laten. Ik wil de mogelijkheid hebben om de overlast te bestrijden op het moment dat het zinnig, nuttig en beschaafd is‘, geeft de bedrijfsleider aan.

BEGRIP
In de overleggen met de betrokken instanties is begrip getoond voor zijn situatie. Er wordt ook volop meegedacht, maar tot een oplossing is het nog niet gekomen. ‘Als de wet het niet toelaat, komt een ambtenaar er ook niet uit‘, begrijpt Kruiswijk.Ondanks alles heeft hij geen hekel aan de vogel, die hij als mooi en nuttig voor in de weilanden omschrijft. ‘Je moet ze alleen niet in kolonievorm in de bewoonde wereld hebben.‘

HOLTERBERG
Wat dat betreft zou de roek volgens Kruiswijk wat verder dan zijn eigen neus moeten kijken. ‘Ze hebben hierachter de hele Holterberg om te gaan zitten.‘