Apeldoornse Courant 19 september 2002

Vogelbescherming hekelt afschieten vogelsoorten

van een onzer verslaggevers

19 SEPTEMBER 2002 - MEPPEL - Vogelbescherming Nederland en de Milieufederatie Drenthe hebben er geen goed woord voor over dat de provincie Drenthe van plan is kauwen, zwarte kraaien en roeken op een ‘dodenlijst‘ te plaatsen.

De provincie wil agrariërs in het vervolg toestaan deze vogels zonder vergunning te doden om zodoende landbouwschade te beperken en te voorkomen. Vogelbescherming vindt dat er onvoldoende argumenten zijn die dit rechtvaardigen.

Vogelbescherming hekelt het beleid van de provincie omdat bijvoorbeeld de roek in de ogen van deze organisatie per saldo een zeer nuttige vogelsoort is. De vogel veroorzaakt in DRenthe weliswaar een gemiddelde landbouwschade van zo‘n 50.000 euro per jaar, maar verorbert volgens Vogelbescherming anderzijds enorme hoeveelheden schadelijke emelten.

Omdat de provincie de afgelopen jaren een strikt beschermingsregime toepaste, herstelde de Drentse populatie zich van een dramatische achteruitgang. in de periode 1940-1970. De afgelopen tien jaar schommelt de Drentse broedvogelpopulatie rond de 10.000 paar. Vogelbescherming refereert aan een rapport van de provincie uit 1999, waaruit bleek dat de landbouwschade de afgelopen tien jaar nauwelijks is toegenomen.

Wat betreft de kauw en de zwarte kraai ontbreekt volgens Vogelbescherming een goed inzicht in de werkelijke schade die deze vogelsaanrichten. Daardoor voldoen deze soorten in de visie van Vogelbescherming niet aan de criteria van de Flora- en Faunawet. Die bepaalt dat een provinciale vrijstelling om soorten af te schieten alleen voor de hand ligt als jaar in jaar uit in grote delen van de provincie sprake is van aantoonbare veelvuldige schade aan landbouwgewassen.