Apeldoornse Courant 4 april 2003

Pleidooi voor verjagen van roeken

van een onzer verslaggevers

4 APRIL 2003 - NEEDE - De overlast die roeken veroorzaken in Neede, houdt inmiddels heel wat gemoederen bezig. Ook de landelijke Vogelbescherming is inmiddels ingeschakeld. Die pleit voor het verjagen van de roeken naar plekken waar ze geen overlast veroorzaken.

Regioconsulent T. Voets van de Vogelbescherming Nederland stelt hierbij wel duidelijk, dat de roeken niet gestoord mogen worden. Dus moeten er andere wegen worden bewandeld, zegt de regioconsulent. Hij kiest voor een zogeheten roekenbeschermingsplan. Daarin legt de gemeente vast waar de beschermde vogels wel en niet meer welkom zijn. De plekken waar ze wel welkom zijn worden aantrekkelijk gemaakt door er bijvoorbeeld geen bomen meer te kappen. Op de plaatsen waar ze niet meer mogen komen, worden ze gestoord.

Dat laatste mag niet volgens de wet. Daarom hoopt Voets via landbouwminister P. Veerman de regels zo gewijzigd te krijgen dat het wel mag. ‘Want het is in het voordeel van de roek.‘ De regioconsulent heeft daarover reeds afspraken gemaakt met de Needse wethouder P. Meijlis dat ook voor Neede zo‘n roekenbeschermingsplan wordt gemaakt. ‘Dit broedseizoen kunnen we niets meer doen maar het plan zou eigenlijk voor het volgende jaar klaar moeten zijn. En dan hoop ik dat het ministerie binnen een jaar de regels heeft gewijzigd.‘ 

Neede is overigens niet de eerste die zo‘n plan gaat ontwikkelen. Doetinchem, Wisch, Gendringen en Bergh hebben er bijvoorbeeld al een klaar liggen.

Eigenlijk horen roeken thuis waar ze leven van de insecten in weilanden, zegt Voets. Als het enigszins lukt is het ook de bedoeling dat de roeken naar het buitengebied worden ‘verjaagd‘. Daar kunnen ze in alle rust hun gang gaan. ‘Als Neede zo‘n roekenbeschermingsplan wil maken is het belangrijk dat alle partijen, van boeren tot wildbeheereenheden, achter het idee staan‘, zegt Voets.