Brabants Dagblad 4 december 2004

Staten geven jacht op roeken vrij

Zaterdag 4 december 2004 - Den Bosch – Provinciale Staten hebben gisteren de jacht op de roek vrijgegeven voor boomgaarden en groentekwekerijen in heel Brabant. Alleen de SP en GroenLinks verklaarden zich tegen het doden van deze beschermde vogelsoort.
 

De overige partijen schaarden zich achter het standpunt van het provinciebestuur dat bejaging noodzakelijk is omdat de roek veelvuldige en belangrijke schade aanricht aan landbouwgewassen. De provincie gaf hiervoor al van geval tot geval toestemming.
Milieugedeputeerde Verheijen verwierp de kritiek van de milieubeweging dat deze ontheffingen van het jachtverbod onzorgvuldig worden toegekend. ,,Wij weten precies wat er met de roek in Brabant aan de hand is“, aldus Verheijen.