Brabants Dagblad 14 december 2004

Stadsuitbreiding Tilburg vaagt roek uit Midden-Brabant weg

door Ron Lodewijks

Dinsdag 14 december 2004 - Den Bosch -De forse terugloop van de roekenstand in Midden-Brabant is volgens de provincie vooral te wijten aan de stadsuitbreiding van Tilburg in de Reeshof. Daardoor is veel voedselrijk gebied voor de roek verloren gegaan.

Als gevolg hiervan zijn de tien kolonies die tot 1998 rond Reeshof vertoefden, waaronder de grootste van Brabant, grotendeels verdwenen. Het aantal vogels liep hier terug van 1400 naar minder dan 300. In heel Midden-Brabant, het gebied tussen Dongen, Tilburg, Gilze en Rijen, decimeerde de roekenpopulatie met de helft: van 2200 naar 1100. 

Voorgoed verdwenen

Dat blijkt uit een analyse van de provincie naar aanleiding van een publicatie in het Brabants Dagblad over de jacht op de roeken. Gezien de voortschrijdende stads- en dorpsuitbreiding is het volgens haar niet reëel te verwachten dat de roekenpopulatie in Midden-Brabant ooit nog terugkeert op het oude niveau. De situatie in deze regio wijkt sterk af van de rest van Brabant waar de roek zich met 10.000 broedparen stabiliseert. 
De cijfers van de provincie bevestigen het beeld dat de Vogelwerkgroep Midden-Brabant vorige week schetste. Gezien de terugloop, bepleit de werkgroep een strakkere handhaving van het verbod om deze wettelijk beschermde vogel te bejagen. Ook al omdat boeren volgens haar waarneming nauwelijks maatregelen nemen om roekenschade aan hun gewassen te voorkomen. Provinciale Staten gaven vorige week echter groen licht voor een verdere versoepeling van het jachtverbod op de roek tot 2007. Volgens de provincie hebben de ontheffingen die zij de afgelopen twee jaar van dit verbod heeft verleend, geen effect gehad op de roekenstand in Brabant omdat het doden van vogels zeer beperkt blijft. „Zodra er enkele dieren op landbouwpercelen zijn afgeschoten, vertrekt de kolonie naar andere plaatsen om voedsel te zoeken.“

Overlast in dorpen

De provincie doet niets aan de bestrijding van overlast die roekenkolonies veroorzaken in woonwijken. Met name in Deurne, Boxmeer en Dongen wordt door bewoners regelmatig geklaagd over herrie en vogelpoep die de roeken daar produceren. „Overlast is geen wettelijk criterium om op de roek te mogen jagen. De ontheffingen beperken zich tot schade aan landbouwpercelen“, verklaart milieugedeputeerde L. Verheijen.