(Dagblad van het Noorden 19 februari 2003) 

Roek, kraai en kauw in heel Drenthe en Groningen bron van ergernis


Groningen - De bevolking van de provincies Groningen en Drenthe blijkt op veel grotere schaal hinder te ondervinden van roeken, kauwen en kraaien dan waar tot dusver vanuit werd gegaan. Vooral boeren klagen over de overlast die de vogels veroorzaken. De schade die de vogels aanrichten zou aanzienlijk zijn. 

Niet alleen pikken de roeken in het voorjaar het zaad uit pas ingezaaide akkers weg, ook kampen met name veehouders met het feit dat deze zaadvreters de plastic bedekking van de kuilgrashopen (wintervoer voor koeien) met hun snavel doorprikken in de hoop op deze wijze iets lekkers te vinden. In sommige gevallen zouden boeren de grasbulten van een nieuwe plastic bedekking hebben moeten voorzien om bederf van het kuilgras te voorkomen. De ergernis in boerenkringen is echter vooral groot over het feit dat ze geen maatregelen mogen nemen om de overlast van de kraaiachtigen tegen te gaan. Ze hebben eerst toestemming van de provincie nodig. 

De klachten over roeken, kraaien en kauwen kwamen dinsdag los nadat het Dagblad van het Noorden berichtte over de overlast die deze vogels in Woltersum veroorzaken. Uit tal van plaatsen belden mensen met de mededeling dat de klachten niet exclusief voor Woltersum gelden. 

Maatregelen Er is voor de roekenhaters overigens goed nieuws op komst. In april gaat het provinciebestuur van Groningen de kwestie bespreken om te bepalen of er tijdelijke maatregelen kunnen worden genomen die tot minder overlast leiden. Dit vooruitlopend op een versoepeling van het landelijk beleid, die er eveneens aan zit te komen. De bedoeling is de genoemde kraaiachtigen (en ook de vos) op te nemen in een vrijstellingswet. Het houdt in dat de vogels in gevallen van overlast kunnen worden afgeschoten.