(Dagblad van het Noorden 25 februari 2003) 

Avifauna : Geen heksenjacht op roeken


Groningen - De vogelbeschermingsorganisatie Avifauna in Groningen vreest een heksenjacht op kraaien en roeken. Dit naar aanleiding van de overlast die mensen op tal van plaatsen in de provincies Groningen en Drenthe van deze zwarte vogels zeggen te ondervinden. Avifauna denkt dat de overlast nogal wordt overdreven; veel mensen zouden grotere aantallen roeken en kraaien niet meer in hun buurt dulden omdat ze vervreemd zijn geraakt van de natuur. 

Voorzitter Henk van den Brink van genoemde vogelbeschermingsorganisatie is zelf in Woltersum geweest, waar de bevolking veel last zegt te hebben van de vogels. Hij vond de overlast nogal meevallen. "Op de plekken waar ik geweest ben, was geen roekennest te bekennen." De heer Van den Brink vindt dat de mensen anders met de vogels moeten omgaan en niet te snel van overlast moeten spreken. Voor afschieten is hij in elk geval niet. "Ik ontken niet dat de mensen in de bouwde kom last van met name roeken kunnen hebben. Er kunnen dan gemakkelijk pogingen worden ondernomen de dieren te verjagen." 

Landbouwschade
De heer Van den Brink vindt dat in gevallen van overlast slechts tot het verjagen van de roeken mag worden besloten en geen afschotvergunning mag worden verleend. Anders ligt dat volgens hem in geval van landbouwschade. "Is die werkelijk aantoonbaar dan zou tot afschieten kunnen worden besloten, echter alleen nadat alle andere mogelijkheden geen effect blijken te hebben gehad." Volgens de voorzitter van Avifauna is ook de landbouwschade die de roeken veroorzaken beperkt; het zou vooral gaan om percelen waar pas graan is ingezaaid. 

Als oorzaak van het feit dat roeken, kraaien en kauwen sterk in aantal zijn toegenomen noemt de vogelbeschermingsorganisatie het feit dat deze dieren de afgelopen vijfentwintig jaar beschermd zijn.