Deventer Courant 15 augustus 2001

Geen actie tegen roek in wijken

Vogel is beschermd

van een onzer verslaggevers

DEVENTER - Deventer is niet van plan actie te ondernemen tegen de overlast die roekenkolonies op verschillende plekken in de gemeente veroorzaken. De vogel is beschermd en de jachtwet biedt nauwelijks mogelijkheden om op te treden tegen overlast.

De klachten betreffen met name de geluidsoverlast die roeken veroorzaken. Die vogels bouwen hun nesten in groepen. bij voorkeur In een bosje met hoge bomen zoals eiken en beuken. Van bebouwing lijken ze zich niets aan te trekken. Er bevinden zich kolonies in onder meer de wijk Swormink (nabij de Joke Smitlaan) en op de Vijfhoek in de omgeving van de Maatmansweg.
Omwonenden zijn het dagelijkse gekrijs, dat vaak urenlang aanhoudt meer dan zat en zien de 'kraaien' graag vertrekken. Maar ze krijgen geen medewerking van de gemeente die op klachten laat weten niets te kunnen uitrichten. De vogels zijn beschermd en dus kan de gemeente niet ingrijpen." verklaart voorlichter Hannie de jonge.

Een antwoord dat Albert Fopma van Vogelbescherming Nederland tevreden stemt Hij is consulent In Gelderland en Overijssel en vindt dat de roeken nog steeds bescherming verdienen, ook al gaan er steeds meer stemmen op om ze bejaagbaar te maken."Hun aantal is de laatste jaren weliswaar gegroeid maar nog steeds niet op peil. Vandaar dat ze door de jachtwet worden beschermd."
Dat houdt dat ze niet belaagd mogen worden en nesten met rust moeten worden gelaten. Fopma: Alleen in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld als sprake is van schade voor de volksgezondheid. mag een gemeente optreden Maar uit jurisprudentie blijkt dat het bijna nooit lukt om daar een vergunning te krijgen."
Fopma waarschuwt dat verjagen vaak tot gevolg heeft dat de vogels zich elders vestigen waarmee het probleem niet wordt opgelost maar verp!aatst..,Sommige gemeenten slagen er In om de vogels naar een plek te leiden waar ze geen overlast veroorzaken en lossen het probleem op die manier op."

Overigens is het de Nicolaasparochie in Schalkhaar wel gelukt om van de roekenkolonie in het Pastoorbos af te komen. Volgens pastoor Brummelhuis lag dat niet eens zo zeer aan de heliumballonnen die werden opgelaten ('daar hadden we overigens wel toestemming voor') maar aan het rumoer tijdens de renov,atie van het dak van de kerk. “Ik denk dat die vogels daar een hekel aan hadden. Waarna ze een andere plek hebben gezocht” Gelukkig maar, want de kerkgangers en de buurt had er erg veel last van."