Drentse Courant 3 oktober 2000

Dieren- en Vogelbescherming fel tegen afschieten van roeken

Van een onzer verslaggevers

SCHOONEBEEK - Dierenbescherming en Vogelbescherming zin fel tegen afschot van roeken in de omgeving van Schoonebeek. De mogelijkheid om bij grote overlast de dieren af te schieten is opgenomen in de experimentele bestrijding van de roeken in dit gebied. Ais diervriendelijke opties niet blijken te werken, mag in laatste instantie op de beschermde vogels worden geschoten. Het experiment duurt tot 2002.

 "Afschieten kan echt niet," zegt woordvoerder Jan Dobbe op het hoofdkantoor van de landelijke Dierenbescherming in Den Haag. “Daar zijn we in het algemeen tegen, maar zeker bij beschermde dieren als roeken. Alleen als alles is geprobeerd en de dieren een gevaar zijn voor de volksgezondheid, willen wij niet tegen afschot zijn. Zij het dan nog dat het alleen streng gecontroleerd mag gebeuren."
In de omgeving van Schoonebeek richten de roeken schade aan granen en pootaardappelen aan. “In dit geval." zegt Dobbe, "mag zeker niet worden overgegaan tot het doden van de dieren. De boeren die schade lijden. kunnen aanspraak maken op een vergoeding." Opmerkelijk is dat Dierenbescherming en Vogelbescherming zelf tot de initiatiefnemers horen van het experiment. Daarin wordt verder samengewerkt door de provincie. de Wildschadecommissie, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. Op uitdrukkelijk verzoek van het jachtfonds dat het experiment financiert, maar tegen de zin van Vogelbescherming en Dierenbescherming, is afschot in het experiment opgenomen, als laatste redmiddel. Eerst zal worden geprobeerd om met behulp van vlaggen. poppen. vliegers en knalapparaten de roeken van de akkers te verjagen. “Ook over sommige van die methoden zijn wij niet steeds even enthousiast."

Home | Artikelen-overzicht | Literatuur-overzicht