Drentse Courant 6 januari 2001 

Bezwaarschrift milieustichting tegen roekenverdrijving

Emmen / Schoonebeek - De Stichting Milieu Rondomme (SMR) maakt bezwaar tegen het afschieten en verjagen van roeken in de voormalige gemeente Schoonebeek. De jagers van de Wildbeheerseenheid De  Grensstreek hebben van de provincie een vergunning gekregen voor het afschrikken en afschieten van de vogels in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar verschillende verjagingsmethoden. De SMR vindt het wetenschappelijke karakter van het verjagingsproject te gering en noemt bejaging onnodig.

Roeken brengen jaarlijks veel schade toe aan winter- en zomergranen, aardappels en maïs. De Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO), De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Provincie Drenthe willen onderzoeken hoe de roeken het best van de akkers verjaagd kunnen worden. Behalve het verjagen willen deze instanties ook bekijken of de overlast afneemt door het afschieten van roeken.

Het resultaat van het verjaag- en bejaagexperiment, dat twee jaar duurt zal moeten zijn dat roeken minder schade aan landbouwgewassen toebrengen en dat de hoge kosten, hinder en overlast die daarmee gepaard gaan, verminderen.

Schuw

“De nadruk ligt niet op het afschieten. De roek is zo schuw dat een jager hoogstens één vogel per dag kan schieten, want dan is de rest weggevlucht. We hebben tot nu toe alle manieren van verjagen geprobeerd, van knalapparaten tot ouderwetse vogelverschrikkers, maar niets helpt. Nu gaan we in een deel van het gebied proberen of afschieten effect heeft”. Zegt J. Horring, de voorzitter van de NLTO afdeling Schoonebeek

Niet voldoende

Roelof Heida, secretaris van SMP, vindt de doelstellingen van de onderzoekers niet voldoende uitgewerkt: "Als je wetenschappelijk onderzoek doet, moet je precies weten wat de bedoeling is, hoeveel roeken je in welk gebied gaat afschieten en hoe je de gevonden resultaten gaat controleren. Geen van de betrokkenen kan mij antwoord geven op deze vragen.” SMR vindt de vergunningaanvraag te vaag. “Toen ik vroeg wat ze met de gedode vogels van plan waren, zeiden ze dingen als “kijken hoe we ze effectief kunnen afschieten en “ze laten opzetten voor het onderwijs’. Het maakt geen zorgvuldige indruk.

Behalve twijfels over de wetenschappelijkheid van de jacht, heeft SMR moeite met het in haar ogen onnodig afschieten van de grote zwarte vogels. Roeken zijn sinds 1977 een beschermde diersoort, ook al is hun aantal in Drenthe de afgelopen jaren snel gegroeid tot circa elfduizend paren. De vogelbescherming en de dierenbescherming keuren het project eveneens af.