Drentsche Courant 5 december 2001

Milieu Rondomme maakt bezwaar tegen jachtvergunning in Schoonebeek

Actie tegen afschieten Roeken

Schoonebeek/Emmen
Stichting Milieu Rondomme (SMR) dreigt naar de rechter te stappen als de provincie de jachtvergunning voor het afschieten van roeken niet intrekt. Vrijdag vindt in Dordrecht een hoorzitting plaats waar Roelof Heioda namens SMR bezwaar aantekent tegen de verleende jachtvergunning. Ook de dierenbescherming en Vogelbescherming hebben zich uitgesproken tegen het afschieten van roeken in de voormalige gemeente Schoonebeek. Zij verspreiden binnenkort een folder met hun standpunten.

Begin maart  wil de land- en tuinbouworganisatie NLTO beginnen met het experimentele afschieten van deze beschermde vogelsoort die schade aanricht op de akkers van landbouwers in Zuidoost-Drenthe. In het verleden heeft Milieu Rondomme ook met succes het verjagen van roeken in het centrum van Emmen tegengehouden. De gemeente Emmen probeerde zowel met geweerschoten als met ballonnen de overlast voor omwonende en marktkooplui te verminderen.

Knallen
Het jachtfonds dat de schade aan boeren vergoedt. Vind de schade die roeken aanrichten buitensporig hoog en wil daarom experimenteren met het afschieten van de zwarte vogels in combinatie met verschrikking door bijvoorbeeld knallen. De Dierenbescherming vindt het afschieten volkomen inefficiënt omdat een zwerm roeken zich volgens haar niet laat afschrikken door het doden van enkele exemplaren. “De Provincie wil liever niet opnieuw een ontheffing geven voor de jacht op roeken. Sinds 1977 zijn de beschermde vogels in onze provincie niet bejaagd. Wij pleiten dus voor ‘nee’, tenzij niets anders werkt om de roeken te verjagen”, zegt Anneke Kampfraath. 
Namens de Dierenbescherming adviseert zij de provincie over de voorwaarde waaronder het roekenexperiment moet plaatsvinden.
Kampfraath: “Het jachtfonds financiert het experiment alleen als naast verjaging ook in een gebied roeken mogen afgeschoten worden. De Provincie heeft geen geld voor het experiment terwijl de boeren klagen. En wie betaalt, bepaalt helaas”.
De NLTO wil de experimentele verjaging van roeken over circa een week beginnen, omdat dan veel akkerbouwers dan gaan inzaaien. De Dierenbescherming en andere milieuorganisaties hopen dat zij, als de nieuwe Flora- en Faunawet deze zomer door beleidsmakers wordt aangenomen, meer zeggenschap krijgen in de verlening van vergunningen aan jagers. Ook hopen de milieuorganisaties dat de provincies dankzij de Flora- en Faunawet geld krijgen om eigen milieubeleid te ontwikkelen. 
Vooruitlopend op deze nieuwe wet zijn Stichting Milieu Rondomme, de Dierenbescherming en Vogelbescherming echter al wel volwaardige gesprekspartners bij het roekenproject.