Eindhovens Dagblad 1 februari 2000

Gemeente gaat niet in beroep tegen vonnis rechter

Binnen twee dagen actieplan voor verjagen roeken in Deurne

DEURNE - De gemeente Deurne gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de Bossche arrondissementsrechter in de roekenzaak. Voor het einde van deze week nog zal begonnen worden met het verjagen van de roekenkolonie bij de Wiegershof. Vandaag of morgen komt wethouder P. Maas met een actieplan.

We moeten eerst het een en ander bespreken voordat we beginnen. We kunnen wel zomaar nesten gaan uitstoten, maar het moet ook een blijvende oplossing zijn. Anders voldoen we niet aan de resultaatsverplichting', aldus Maas. De rechter oordeelde vorige week donderdag dat binnen een maand het aantal roekennesten (56) in de Wiegershof tenminste gehalveerd moet zijn. En binnen twee dagen zou de gemeente Deurne een aanvang moeten maken met het verjagen van de vogels.
'Daar voldoen we ook aan', meent Maas. 'Aanvang nemen is naar mijn mening ook wat we nu al doen; besprekingen voeren, juridisch advies inwinnen, voorbereidingen treffen.'
Jachtvergunning
Er zijn nog wel een aantal zaken die uitgezocht moeten worden voordat begonnen kan worden met het verjagen van de roeken. Zo is het onduidelijk of de gemeente Deurne eerst een jachtvergunning moet aanvragen voordat werkelijk actie ondernomen kan worden. 'Dat is iets wat wij ons inderdaad afvragen. Maar zoals ik het begrepen heb, moet het gerechtelijk bevel hoe dan ook uitgevoerd worden', aldus Maas. De vogelbescherming zet daar vraagtekens bij. 'Volgens mij kan de gemeente niet overgaan tot het uitvoeren van het vonnis. Er moet eerst een vergunning aangevraagd worden bij de provincie', meent Toon Voets van de vogelbescherming. Hij heeft uitspraak met daarin de motivatie van de rechter bij de rechtbank opgevraagd en zal aan de hand daarvan kijken of actie ondernomen kan worden.
Voets wil ook graag weten hoe rechter tot zijn oordeel gekomen is. 'Schade aan de volksgezondheid, zegt hij. Hoe heeft hij dat gecontroleerd, op basis waarvan heeft hij dat beoordeeld? Het kan in Nederland niet zo zijn dat een paar mensen die zich ergens aan storen, de dienst uit kunnen maken. En dat terwijl er een hele grote groep omwonenden tegenover staat die geen last hebben van de roeken, hun aanwezigheid zelfs prettig vindt.'

Jurisprudentie

Er moet volgens Voets snel goede jurisprudentie komen op dat gebied. 'Anders schept deze zaak een precedent voor andere roekenkolonies op andere plaatsen.'

Bericht afkomstig van:
http://www.eindhovensdagblad.nl/nieuws/YJ8200.html