Eindhovens Dagblad 3 februari 2000

Mogelijk toch hoger beroep

Nesten met hoogwerker weggehaald

DEURNE - Met behulp van een hoogwerker beginnen medewerkers van de gemeente Deurne vanochtend met het verwijderen van roekennesten uit de bomen bij de Wiegershof. Van de 56 roekennesten, die in deze tijd van het jaar nog allemaal onbewoond zijn, worden er 32 weggehaald. De 24 nesten die geconcentreerd zijn bij museum De Wieger blijven behouden.

Om ervoor te zorgen dat er daarna niet weer meer nesten komen dan maximaal 28, is de hulp van valkenier Ivo Lanen van Avi Control uit Uden alvast ingeroepen. Die zal zogenaamde roofvogelvliegers plaatsen om de roeken af te schrikken. Ook zal hij regelmatig een echte roofvogel laten rondvliegen om de roeken die terug willen keren naar hun oude stek te verjagen. Mocht er echt een hardnekkig probleem ontstaan, dan heeft de valkenier als laatste middel nog een vogelafweerpistool tot zijn beschikking.
Door de knallen die het pistool produceert, worden de roeken afgeschrikt. De gemeente Deurne geeft hiermee uitvoering aan het vonnis van de arrondissementsrechtbank in Den Bosch. Die oordeelde vandaag een week geleden dat het aantal roekennesten in de Wiegershof binnen een maand na de uitspraak gehalveerd moet zijn. De vogels moeten verjaagd worden omdat de rechter vindt dat voldoende aannemelijk gemaakt is dat de (geluids)overlast die de kolonie veroorzaakt schade aan de volksgezondheid heeft toegebracht.
Hoewel vandaag begonnen wordt met het uitstoten van de roekennesten, heeft de gemeente Deurne na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten toch besloten in overweging te nemen of alsnog in hoger beroep gegaan wordt tegen de uitspraak. 'We willen vooral duidelijkheid krijgen over wanneer er sprake is van schade voor de volksgezondheid. Wanneer kan iemand zich daarop beroepen. Roekenoverlast is niet alleen een probleem van Deurne, maar van vele gemeenten. De laatste jaren zie je steeds vaker dat de vogels verhuizen van agrarische gebieden naar woongebieden', aldus wethouder P. Maas.
Voor het uitstoten van de nesten had het niets uitgemaakt als de gemeente Deurne meteen besloten had in beroep te gaan tegen de uitspraak. De rechter heeft zo gevonnist dat hoe dan ook binnen twee dagen na de uitspraak begonnen moeten worden met het uitvoeren ervan. Hoger beroep aantekenen heeft geen schorsende werking.

Jachtvergunning

De gemeente heeft inmiddels ook een jachtvergunning aangevraagd bij het ministerie van Landbouw. Eerder nog werd die afgewezen. Maar omdat niet duidelijk is of een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die nu uitgevoerd moeten worden op last van de rechter, is toch weer een verzoek ingediend. Maas: 'We gaan er vanuit dat we het gerechtelijk bevel moeten opvolgen. En volgens mij is voor het verwijderen van lege nesten geen vergunning nodig. Maar als dadelijk het broedseizoen begint, moeten we ons ook aan de resultaatsverplichting houden. En het verjagen van broedende vogels en het uitstoten van bewoonde nesten is een heel ander verhaal.'

Bericht afkomstig van:
http://www.eindhovensdagblad.nl/nieuws/YK4205.html