Eindhovens Dagblad 10 februari 2000

Deurne toch in hoger beroep in roekenzaak

DEURNE - De gemeente Deurne gaat toch in hoger beroep tegen de uitspraak in de roekenzaak. Dat is na overleg met de advocaat en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten. Het belangrijkste is dat duidelijk wordt wanneer er sprake is van schade aan de volksgezondheid. Daarom moet er een juridisch eenduidige uitleg komen van de term volksgezondheid...

De belangrijkste reden voor de arrondissementsrechter in Den Bosch om het groepje bewoners van de Wiegershof in het gelijk te stellen was dat volgens hem voldoende aannemelijk gemaakt is dat de aanwezigheid van de kolonie schade aan de volksgezondheid heeft toegebracht. In eerder gevoerde procedures bij de bestuursrechter werd dat argument juist steeds terzijde geschoven.De arrondissementsrechter baseerde zijn oordeel op twee doktersverklaringen. Daarin wordt gesteld dat een paar personen last hebben van hoofdpijn, stress en concentratiestoornissen als gevolg van de geluidsoverlast die de roeken zouden veroorzaken. De gemeente kreeg de opdracht onmiddellijk het aantal roekennesten te halveren. Dat is inmiddels ook gebeurd. Met een hoogwerker zijn de nesten vorige week uit de bomen achter museum de Wieger gehaald. Voor het uitstoten van de nesten, had het niets uitgemaakt als de gemeente Deurne meteen besloten had in beroep te gaan tegen de uitspraak. De rechter heeft zo gevonnist dat hoe dan ook binnen twee dagen na de uitspraak begonnen moest worden met het uitvoeren ervan. In hoger beroep gaan heeft dan geen schorsende werking. Een andere reden om alsnog hoger beroep in stellen is, dat het als een kans gezien wordt om tot jurisprudentie te komen. De roekenproblematiek is niet alleen een probleem van de gemeente Deurne. De uitspraak gedaan in de Deurnese zaak kan als uitgangspunt dienen voor procedures in andere plaatsen.

donderdag 10 februari 2000

Bericht afkomstig van:
http://www.eindhovensdagblad.nl/