Eindhovens Dagblad 23 februari 2000

Eindhovens Dagblad : Brieven : Roeken

Roeken

Door veel groeperingen wordt de beslissing van het Deurnese college over het verwijderen van de nesten van roeken  ass fout beoordeeld. Daar ben ik het niet mee eens. Ten eerste wordt de uitspraak van de rechter uitgevoerd. Dat  hoort zo. Anderzijds ben ik verheugd dat de nesten gehalveerd zijn, hopende dat de roekenstand zo zal verminderen. De verkeersveiligheid komt ook in gevaar als de kolonies zich bevinden boven de rijbaan waar veel verkeer (fietsers) komt. Er zijn er teveel omdat het evenwicht is verstoord. Het grote roekenbestand houdt in dat er veel schade wordt toegebracht aan de weidevogelstand. Zelf doen wij mee aan weidevogelbeheer, echter 75% van de nesten gaat verloren, doordat de vele roeken het jonge broedsel weghalen.Er wordt beweerd dat roeken schadelijke insecten opeten, dat zal wel, maar ik vind dat ze meer schade veroorzaken door regenwormen te pikken uit vruchtbare zandgronden door alles om te woelen, en evenzo door kiemend maïszaad uit te pikken.Verder wordt er schade toegebracht aan het plastic op de voorraad kuilvoer, door het gaten pikken in het plastic.Wildbeheereenheden klagen ook dat de roeken steeds meer klachten teweegbrengen, door het overwicht dat ze hebben. Begrijp me goed; ik ben een natuurliefhebber, maar teveel 'kostgangers' op een steeds kleinere landbouw-oppervlakte vraagt om problemen. Dus een beleid met wederzijds begrip is belangrijk.

EVERT VAN KAMPEN

Bericht afkomstig van:
http://www.eindhovensdagblad.nl/