Eindhovens Dagblad 17 maart 2000

Waalwijk krijgt alsnog vergunning

Valkenier verjaagt roeken in Waspik

WASPIK - In Waspik-Beneden is een valkenier weer gestart met het verjagen van roeken. De gemeente Waalwijk moest eerder op last van de provincie onmiddellijk stoppen met het verjagen van deze veel overlast veroorzakende vogels met behulp van een valk. Na een bezwarenprocedure kreeg Waalwijk alsnog een gedeeltelijke vergunning voor het verjagen van de beschermde vogels.
Van een verslaggever
Die vergunning geldt volgens de gemeentelijke wijkcoördinator T. Elsschot alleen voor Waspik-Beneden. Wij hebben toestemming gekregen om daar tot 1 juli een valkenier in te zetten. Vrijdag is hij begonnen. In andere delen van de gemeente mogen wij wel roeken verjagen, maar niet met behulp van een valk. Totdat het broedseizoen begint, mogen wij daar wel met geluidsapparatuur proberen om de roeken naar een plek in de gemeente te jagen waar zij geen overlast opleveren."Elschot heeft goede hoop dat deze nieuwe actie effect heeft. Naar schatting is 60 procent van de roeken inmiddels vanuit de bebouwde kom verhuisd naar de omgeving van parkeerterrein Vaerland langs de A59 ter hoogte van Waspik. Ik hoop dat wij de rest van de roekenkolonie ook die kant op kunnen jagen."

Pogingen

Waalwijk doet al jaren pogingen om van de roekenoverlast af te komen. De honderden roeken die zich in de bomen nestelen, vormen een ware plaag. Zij maken veel herrie, verspreiden allerlei rommel en strooien driftig overal hun uitwerpselen rond. Concentraties waren vooral te vinden in Waspik in de omgeving van 't Vaartje en in Capelle rond de begraafplaats en op de hoek van de Nieuwevaart met de Heistraat.Pogingen met speciale vliegers, geluidsapparatuur, ballonnen, nepkraaien, nepvalken en repen folie bleken niet effectief. Mede vanwege het grote aantal klachten vanuit Sprang-Capelle en Waspik besloot de gemeente vervolgens een valkenier in te schakelen.
De roofvogel verdrijft de roeken naar het buitengebied en voorkomt dat deze beschermde vogels nesten bouwen in de bebouwde kom.Dat werkte onmiddellijk. Nadat een valkenier drie dagen in de twee kernen met een woestijnarend op zijn arm had rondgelopen, waren de roeken verdwenen. Kort daarna liet de provincie echter weten dat er een vergunning op grond van de jachtwet nodig is. Via de Wildbeheereenheid Broek en Duin vroeg de gemeente bij de minister deze vergunning aan, maar die werd geweigerd.

Comité

Bewoners van de Carmelietenstraat in Waspik richten zelfs een anti-roeken-comité op om de instanties van de overlast van de vogels te overtuigen. Ook de gemeente gaf de pogingen om een valkenier in te zetten tegen de roeken niet op. In een brief aan de minister van landbouw, natuurbeheer en milieu maakte de gemeente bezwaar tegen het weigeren van een vergunning en dat bezwaar werd eind vorig jaar deels gegrond verklaard.

vrijdag 17 maart 2000

Bericht afkomstig van:
http://www.eindhovensdagblad.nl/