Eindhovens dagblad 6 augustus 2002

Roeken veroorzaken schade in Deurnes Park

Honderden roeken hebben het Pastoor Roespark in Deurne onlangs omgedoopt tot 'Pastoor Roekpark'. De kraai-achtigen doen zich in het parkje - achter parochie H. Willibrordus in het Deurnese centrum- te goed aan de larven van meikevers die zich in het gazon bevinden. Deze zogenaamde engerlingen zitten net onder het gras, waardoor het veldje er nu voor een deel omgeploegd bij ligt.

Als de in kolonies levende roeken uiteindelijk hun maaltijd hebben genuttigd, komen ze in de avonduren in groten getale bijeen op de kerktoren, waar ze urenlang blijven zitten. 
De gemeente Deurne moet lijdzaam toezien hoe de vogels het grasveldje 'bewerken'. Volgens een gemeentewoordvoerster zou alleen het inzetten van zwaar gif uitkomst kunnen bieden. Aangezien het om openbaar groen gaat is dit echter niet toegestaan. De gemeente Deurne verwacht dat de engerlingen over enkele weken uit het park zijn verdwenen. Hierna wordt het gazon weer in ere hersteld.
Eind jaren negentig zat een roekenkolonie in de Wiegershof in Deurne. Enkele onwonenden ondervonden hier overlast van (herrie en gezondheidsklachten) en probeerden de roeken via de rechter te verjagen. De gemeente moest vervolgens 32 van de 56 roekennesten uit de bomen halen. In een door de gemeente aangespannen hoger beroep vernietigde het gerechtshof in 2000 dit vonnis. Volgens het hof kon niet worden aangetoond dat de roeken een bedreiging voor de volksgezondheid vormden. De 32 nesten waren inmiddels al verwijderd. De uitspraak van het Gerechtshof zou moeten voorkomen dat in de toekomst opnieuw roeken - die tot de beschermde vogelsoort behoren - verjaagd moeten worden.