(Artikel uit Eindhovens Dagblad 4 december 2003)
CDA'er Van Kampen: 'Stel een roekenquotum vast'

Raadslid wil roekkolonies in Deurne halveren

Door PAUL VERHEES

Donderdag 4 december, DEURNE - Raadslid E. van Kampen (CDA) pleitte deze week in de gemeenteraad van Deurne voor een 'roekenquotum'. Hij greep de vaststelling van het gemeentelijk milieuprogramma voor 2004 aan om aandacht te vragen voor de grote roekenkolonies waarvan Deurne volgens hem al jaren regelmatig hinder ondervindt.

'In Deurne zijn duizend roekennesten geteld. Kunnen we daarvoor geen quotum vaststellen? Als we er vijfhonderd overhouden, is Deurne goedbedeeld. Ik doe maar een schot voor de boeg', aldus kreeg Van Kampen de lachers op zijn hand. Zijn opmerking had evenwel een zeer serieuze ondertoon. Roeken zijn een beschermde vogelsoort en er mag niet op worden gejaagd. Daarom is het nu de tijd om in te grijpen, aldus Van Kampen. 'We moeten dit probleem voor februari, maart oplossen. In het voorjaar krijgen die beestjes weer de kuren en dan kunnen wij weer niks doen.'
In het verleden had Deurne een roekenplaag in de omgeving van het Haageind, maar die verdween toen daar populieren zijn gekapt. Sindsdien hebben de roeken zich echter over de hele gemeente verspreid en veroorzaken ze volgens Van Kampen schade aan de gewassen op de akkers. Hij vindt dat Deurne een relatief grote concentratie roeken herbergt en zou graag zien dat de overheid die door het inzetten van vangkooien beperkt.
'De gemeente Deurne moet in overleg met de provincie een beheersvisie opstellen. Dat is ooit afgesproken, maar dat komt er maar steeds niet van. Daar vraag ik aandacht voor', licht Van Kampen zijn opmerkingen in de raad toe. Naar zijn idee zouden roeken die in Deurne gevangen worden, kunnen worden uitgezet in gebieden met veel populieren in andere gemeenten.