(Artikel uit Eindhovens Dagblad 2 december 2004)

‘Brabant laat beschermde vogels onnodig afschieten’

Donderdag 2 december, DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant geeft jagers en boeren toestemming om wettelijk beschermde vogels dood te schieten, zonder te onderzoeken of dat werkelijk nodig is. Volgens de Vogelwerkgroep Midden-Brabant en de Brabantse Milieufederatie (BMF) baseert de provincie zich op oncontroleerbare en twijfelachtige cijfers van het Faunafonds over vergoedingen van vogelschade aan land- en tuinbouwgewassen.

De vogelwerkgroep heeft dit voorjaar tijdens veldonderzoek in de omgeving van Tilburg en Breda vastgesteld dat op boerenland waar met provinciale ontheffing roeken mogen worden gedood, geen sprake was van schade aan gewassen. De bestuursrechter in Den Bosch gaf de provincie onlangs op verzoek van de werkgroep opdracht om vóór het verlenen van ontheffingen eerst zelf te onderzoeken of er sprake is van schade. De provincie trok daarop één ontheffing voor de jacht op roeken weer in omdat die ten onrechte was verleend. Volgens de vogelaars moet het doden van roeken stoppen, omdat het niet goed gaat met deze vogelsoort. In Midden-Brabant nam het aantal roeken de laatste vier jaar fors af, blijkt uit tellingen van de werkgroep die vorig jaar een 'dramatisch dieptepunt' constateerde. De provincie staat juist op het punt om de roekenjacht uit te breiden vanwege de schade die deze vogel volgens haar aanricht aan gewassen. De mogelijkheden voor het doden van fazanten, wilde eenden en grauwe ganzen zijn in oktober verruimd.