Artikel uit Gelderlander 21-04-2001

Populieren met roeken gekapt vanwege overlast

Door onze verslaggever

WINSSEN - Een strook van ongeveer dertig meter in de Biezenwaard bij Winssen, met daarop populieren, zal in het najaar door Staatsbosbeheer worden gekapt.

Daarmee was in 1989 al begonnen, maar vlak daarna nestelde zich een roekenkolonie in de bomen. De kap moest toen stoppen omdat de roek in ons land een beschermde vogelsoort is.

Woordvoerder Klingen van Staatsbosbeheer schat dat er tegenwoordig rond de 120 nesten zitten. Hun aantal is de laatste jaren flink toegenomen, vooral omdat Rijkswaterstaat op de Groenlanden bij de Ewijkse Plaat populieren weg heeft laten halen.

De peppels in de Biezenwaard zijn omstreeks 1955 geplant en dienden destijds als productiebos voor de klompenindustrie. Normaal worden de bomen al na 30 of 35 jaar gekapt omdat dan hartrot optreedt. De populieren gaan dan gevaar opleveren.

De nu aangekondigde kap is volgens Klingen volgens de regels van de provincie Gelderland. Die zeggen dat de bomen na de broedtijd mogen verdwijnen, als er binnen een straal van tien kilometer alternatieven zijn voor roeken om te nestelen en als de roeken overlast opleveren. Aan beide voorwaarden wordt voldaan, aldus Klingen. De overlast wordt vooral gevoeld door boeren. Roeken zijn verzot op de eerste loten van allerlei zaaigoed. Verder doen ze zich graag tegoed aan insecten.

Staatsbosbeheer streeft ernaar om in de hele gemeente Beuningen populierenbossen laten verdwijnen, om oorspronkelijke soorten als de es, iep en eik terug te laten keren.

Nu al schieten die spontaan op in de gaten die in 1989 in de Biezenwaard zijn gecreëerd. Klingen zegt dat deze soorten zich bijzonder thuisvoelen in de natte klei.

Bijkomend argument om populieren te kappen is dat ze voor de klompenindustrie allang niet meer nodig zijn.