Artikel uit Gelderlander 28-03-2002

Fruitteler mag roek afschieten

Door onze verslaggeefster

ARNHEM - Fruittelers in de Betuwe, vaak geplaagd door schade aan hun gewassen door roeken, spreeuwen, zwarte kraaien en kauwen, krijgen van de provincie Gelderland vrijstelling voor het afschieten van deze vogels op hun terrein.

Tot nu toe moesten ze daar een ontheffing voor aanvragen. De fruittelers moesten dan aantonen dat ze door de vogels schade leden en dit goed onderbouwen. Als de plannen doorgaan er komen nog inspraakrondes zal de nieuwe regeling op z'n vroegst na de zomer ingaan. 

De Faunabescherming kondigt aan in het verweer te komen tegen het plan. Woordvoerster A. de Jong: "Gelderland hoort tot de slechtste provincies als het om de bescherming van deze vogelsoorten gaat. De roek is in de wet een beschermde soort, maar Gelderland zegt met zoveel woorden: ga uw gang en doodt het beest maar. In de praktijk kan er door fruittelers gewoon onbeperkt op roeken worden geschoten."

Provincies krijgen vanaf 1 april, als de nieuwe Flora- en Faunawet in werking treedt, meer taken en bevoegdheden bij het beschermen van planten- en diersoorten. De nieuwe wet bevat strengere richtlijnen dan de oude Jacht- en Vogelwet. Een groter aantal vogelsoorten wordt erin beschermd.

In die zin, aldus provincieambtenaar J. Cronau, lijkt de versoepeling in Gelderland 'een onlogische zet'. "Maar de schade aan gewassen is vooral in de Betuwe zo groot, dat hier toch voor is gekozen. We gaan misschien wat verder dan andere provincies, maar er is ook nergens zo'n groot fruitconcentratiegebied als in de Betuwe. Qua schade aan fruitgewassen staan we met stip op nummer één." Volgens Cronau hebben fruittelers in Gelderland in de periode 1990-1999 vanwege de schade door roeken bijna 1,3 miljoen gulden vergoeding gekregen uit het Jachtfonds. "Met een vrijstelling kunnen de fruittelers sneller aan de slag als er schade optreedt. Al moeten ze wel over een jachtakte beschikken of anders een jager inhuren."

Gelderland heeft vooraf overleg gevoerd met de buurprovincies. Utrecht geeft fruittelers alleen vrijstelling voor het afschieten van spreeuwen en zwarte kraaien. Voor het afschieten van roeken en kauwen moeten de Utrechtse fruittelers ontheffing vragen.