(Artikel uit Gelderlander 9 december 2003)

Culemborg wil roekenbosje kappen

Door onze verslaggever

CULEMBORG - De gemeente Culemborg is van plan het populierenbosje aan de Beethovenlaan te kappen. Sinds twee jaar herbergt dat bosje een roekenkolonie, een beschermde vogel. Dat gaat zo ver dat volgens de nieuwe flora - en faunawet ook de nesten van de roek niet mogen worden weggehaald.

De gemeente, eigenaar van het bosje, heeft zichzelf inmiddels een kapvergunning verleend voor alle 22 populieren. De gemeente wil door het westelijk deel van het populierenbosje een toegangsweg aanleggen voor een personeelsingang voor de nieuw te bouwen vmbo/Praktijkschool, de uitbreiding van het Koningin Wilhelmina College. Voor die inrit zouden in eerste instantie slechts zes bomen moeten wijken, maar Culemborg heeft besloten ze nu allemaal om te hakken.

Volgens de gemeente om te voorkomen dat de resterende bomen zouden omwaaien, maar ook om de overlast van de roeken tegen te gaan. Volgens een woordvoerster van de gemeente is het risico van omwaaien inderdaad groot. De buitenste bomen aan de westkant hebben altijd als een soort windscherm gediend. Vallen die weg dan komen de overblijvende bomen plotseling vol in de wind te staan. Bovendien zijn de populieren al redelijk oud.

Roeken staan bekend om de herrie die ze maken, zeker in het broedseizoen en hun overmatige ontlasting. Omdat een roekenkolonie tijdens het broedseizoen niet gestoord mag worden, moeten de bomen voor die tijd worden gekapt. Volgens de woordvoerster mag dat omdat de nesten alleen beschermd zijn als ze bewoond worden. 

De roeken hebben in het nieuwe broedseizoen voldoende gelegenheid om nesten te bouwen in de populieren langs de nabijgelegen Meerkade, waar inmiddels ook al enkele paren hebben gebroed. 

Volgens Hans Peters van de Vogelbescherming, is het de vraag of ze wel verhuizen. Wel is het zo dat roeken ieder jaar nieuwe nesten bouwen. Wat dat betreft zou je de oude nesten dus gerust weg kunnen halen. ,,Of je bomen mag kappen om aan de overlast van de roeken een eind te maken, daarover bestaat nog geen jurisprudentie. Het zou derhalve interessant zijn wanneer daar een zaak van gemaakt zou worden.''