(Artikel uit Gelderlander 30 januari 2004)

Verjaagde roeken snel terug in Culemborg

CULEMBORG - De roeken in de Culemborgse bebouwde kom zijn terug van winterreces. De vroege terugkeer lijkt de plannen voor het kappen van hun populierenbosje aan de Beethovenlaan te dwarsbomen.

Het is volgens vogelkenners niet echt ongebruikelijk dat roeken reeds in januari weerom keren, ook elders in de regio Rivierenland zijn ze reeds gesignaleerd. Ze keren dan terug naar de bomen waar ze het voorgaande jaar in woonden. Kijken of alle bomen er nog staan en een beetje ruzie maken met elkaar over wie in welke boom gaat nestelen. Bovendien, als het weer onverhoopt omslaat dan zijn ze ook zo weer weg om wat later weer terug te keren. Roeken staan erom bekend dat ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat heel veel herrie kunnen maken. En om hun overmatige ontlasting die de hele omgeving wit kan kleuren. Elders in het land heeft de vogel al tot menig juridische procedure geleid van buurtbewoners die 'gek' worden van de overlast. Een woordvoerder van de provincie Gelderland, bekend met de 'roekenproblematiek', zegt dat de gemeente waarschijnlijk juridisch gezien nu al niet meer mag kappen omdat de beschermde vogel aanstalten maakt om te gaan nestelen.

"Ik zou zeggen, snel kappen. Maar waarschijnlijk doe je dan iets wat niet mag. Maar dit mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen," zegt hij daarom anoniem. 

De gemeente wil de 22 hoge populieren aan de Beethovenlaan kappen omdat er via het populierenbosje een toegangsweg naar de nieuwbouw van het KWC moet worden aangelegd. Deze school is momenteel volop in aanbouw. Dat de veel overlast gevende roeken daarmee van hun stekkie worden beroofd, is in de ogen van de gemeente mooi meegenomen. De gemeente wilde voor ingang van het broedseizoen (half februari) kappen. Of dit nog gaat lukken, lijkt twijfelachtig. Er loopt ook nog een bezwaarprocedure, aangespannen door enkele buurtbewoners die het verdwijnen van de bomen en roeken zouden betreuren. "Maar we hopen nog steeds op tijd te kunnen kappen", aldus een gemeentelijk woordvoerster, die niet kon aangeven welke gevolgen uitstel voor de KWC-bouwplannen heeft.