(Artikel uit Gelderlander 5 februari 2004)

Wisch schrijft brandbrief over roeken in wijk

Door onze verslaggever

SILVOLDE - Roeken zorgen al tijden voor veel problemen in de omgeving van de Laan van Schuijlenburgh in Silvolde. Buurtbewoners, bedrijven en de gemeente zijn de zwarte vogels in de woonwijk meer dan zat.

De gemeente heeft in arren moede een brandbrief geschreven aan minister Veerman en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De problemen spelen al een aantal jaren. Roeken zijn beschermde vogels, die niet zo maar van hun plaats gejaagd mogen worden. Er is één uitzondering: als gewassen in het buitengebied worden vernield door de vogels. Gemeentesecretaris Toon Lamers vindt het "een beetje vreemd dat de vogels in woonwijken gewoon hun gang mogen gaan".

In de toppen van inlandse eiken in de omgeving van de laan ziet het regelmatig zwart van de roeken. Op de trottoirs ligt vaak een witte deken van vogelpoep. Ook wandelaars en auto's worden regelmatig getroffen door uitwerpselen. Daarnaast maken de vogels soms een oorverdovend lawaai. 

Vorig jaar heeft de gemeente al geprobeerd onder de regels uit te komen. Eerst door bij de provincie een vergunning aan te vragen om de vogels te mogen verhuizen. 

De provincie is niet akkoord gegaan. Vervolgens is de gemeente Wisch in beroep gegaan, maar ook het beroep werd verworpen.

"We hebben ons ook gemeld bij de minister, maar meneer Veerman voelt zich gebonden aan de Europese Vogelrichtlijn", moppert Lamers.

In november van het vorig jaar heeft de gemeente Wisch overwogen om de nesten, ondanks de regelgeving, toch te verwijderen. 'Niet alle partijen konden zich in deze handelwijze vinden. Daarom hebben wij de actie niet uit kunnen voeren. Het argument was, dat de afgelopen jaren het aantal roekenkolonies in het buitengebied van onze regio nog steeds verder uitgedund wordt', schrijft de gemeente in een gisteren verstuurde brief aan omwonenden en betrokkenen. 

Het is 'zuur' dat de problemen met de roeken niet door de gemeente op te lossen zijn. 'We zullen daarom ook zelf de minister dringend verzoeken haast te maken met de behandeling. Verder zullen we de VNG vragen er bij de minister op aan te dringen om op zo kort mogelijk termijn een oplossing van het roekenprobleem in de bebouwde kommen te zoeken.'