(Artikel uit Gelderlander 18 februari 2004)

Minister wil roeken weren

Door onze verslaggever

DEN HAAG / SILVOLDE - Minister Veerman van landbouw, natuur en voedselkwaliteit wil actie ondernemen tegen overlast van roeken binnen de bebouwde kom. Dat heeft de minister laten weten na Kamervragen van het Hengelose Kamerlid Henk Jan Ormel naar aanleiding van het roekenprobleem in Silvolde.

De vogels zijn massaal neergestreken binnen de bebouwde kom en zorgen voor veel overlast. Op de trottoirs ligt vaak een deken van vogelpoep. Wandelaars en auto's worden regelmatig getroffen door de uitwerpselen. Bovendien maken de roeken soms een oorverdovend lawaai.

De vogels mogen volgens de wet niet verjaagd worden. Het zijn beschermde dieren. Alleen voor roekenkolonies in het buitengebied worden soms uitzonderingen gemaakt. 

Minister Veerman heeft aangegeven dat hij de mogelijkheden wil laten onderzoeken om de vogels toch te kunnen verplaatsen. Kamerlid Ormel ziet mogelijkheden om de vogels te laten verplaatsen in het kader van de volksgezondheid. 

De minister wil het niet over deze boeg gooien. 'De vraag is of lawaaioverlast, verontreiniging van trottoirs met uitwerpselen van roeken en gevoelens van onbehagen een serieus gezondheidsprobleem vormen. Daar wordt verschillend over gedacht en eenduidige jurisprudentie is niet voorhanden. 

'Het belang van de volksgezondheid lijkt daarom niet de meest van de hand liggende reden op grond waarvan ontheffing kan worden verleend om roekenkolonies uit de bebouwde kom te verwijderen', schrijft Veerman.

De minister wil de Flora- en faunawet aanpassen, zodat de roeken ook bij overlast verplaatst mogen worden. Of de wet inderdaad aangepast mag worden, moet nog uitgezocht worden door de Raad van State. Hij wacht nog op dit advies.

Er is nog weinig ervaring met het verwijderen van roekenkolonies in combinatie met een deugdelijk roekenbeschermingsplan. 

De gemeente Wisch heeft inmiddels zo'n plan ontwikkeld, maar nog niet uitgevoerd. Daarvoor wilde de gemeente eerst een reactie van de minister. 

Veerman laat nu weten dat hij positief staat tegenover initiatieven, die erop gericht zijn roeken te verwijderen volgens de Europese richtlijnen met een deugdelijk beschermingsplan. 

De Europese richtlijnen zijn erg streng. Voordeel is dathet roekenprobleem volgens Veerman een lokaal Nederlands probleem is.