Gelderlander 3 april 2003

Bezwaar afwijzing verjagen roeken


Silvolde - De gemeente Wisch pikt de provinciale afwijzing niet om een eind te maken aan de overlast van roeken in de Laan van Schuylenburg in Silvolde. Wisch vindt de situatie onhoudbaar en staat op het punt bezwaar aan te tekenen. 

Arnhem beroept zich op de Europese wetsregels die zijn neergelegd in de zogenaamde 'habitat-richtlijn'. De provincie krijgt de vereiste ontheffing van de flora- en faunawet er bij minister Veerman op dit moment niet door. De gemeente meent volgens secretaris Toon Lamers voldoende argumenten te kunnen aandragen die ontheffing rechtvaardigen. Wisch wil de vogels op vriendelijke wijze verjagen naar een plaats waar ze minder overlast veroorzaken. Dat kan volgens Lamers door oude nesten, die niet meer door de roeken gebruikt worden, te verwijderen. Omdat het om oude nesten gaat, die niet 'uitgehaald' kunnen worden, wordt in de visie van burgemeester en wethouders de flora- en faunawet niet overtreden. Ook van 'verstoring' is in deze visie geen sprake, want 'de nesten zijn niet in gebruik'. 

Wisch wil verder ver voor het broedseizoen de roeken uit de bomen op een 'nette manier' met lawaai verjagen. Dit om te voorkomen dat ze in het broedseizoen in de Laan van Schuylenburg een nieuwe nestelplaats zoeken. Burgemeester en wethouders wijzen op het succes van een eerdere poging, waarvoor de provincie wel ontheffing verleende. De roeken waren weg, maar omdat ze naar een andere plaats in de gemeente of regio verhuisden was er 'geen aantoonbare achteruitgang' van het roekenbestand in de gemeente en regio. Wisch is het in haar bezwaarschrift met de provincie eens dat de uitwerpselen van de roeken geen nadelige effecten hebben op de volksgezondheid. Daar staat volgens de gemeente een hinderlijke overlast tegenover. Klanten van plaatselijke bedrijven blijven weg omdat hun auto's onder de uitwerpselen komen te zitten. De bedrijven moeten die klanten nu zelf opzoeken en dat vergt 'reiskosten en en meer manuren'. Als de roeken niet verjaagd worden is de kans volgens burgemeester en wethouders groot dat de eigenaar van een van de kantoorpanden een aantal huurders kwijt raakt. Dat betekent 'aanzienlijke bedrijfsschade'. 

Het college vreest ook uitbreiding van de roekenkolonie en 'escalatie van de problemen' omdat de buurt nogal bomenrijk is.