Artikel uit Gelders Dagblad 19-07-2001

Ook voor nieuwe sportvelden dreigt de roek

van een onzer verslaggevers 

BRUMMEN – Twee gewone velden en een wetra-veld? Als het aan het bestuur van Sportclub Brummen ligt, heeft de voetbalvereniging straks twee van die wetra-velden. Al is het maar om eindelijk eens de engerlingen en roeken te slim af te zijn.

Bestuursleden J. van Essen en C. van Diepen van Sportclub Brummen zijn trots op de mooie accommodatie van de vereniging. Het enige wat ze niet in de hand hebben, is de overlast door roeken. 

Voorzitter J. van Essen van de Brummense voetbalvereniging windt er geen doekjes om. Wat de club betreft had in eerste instantie de hele herinrichting van sportpark De Hazenberg niet gehoeven. De vereniging gaat er volgens het plan in aantal velden op achteruit. Dat vraagt met name op de zondag een flinke herschikking van het speelschema, als wekelijks drie of vier elftallen een thuiswedstrijd spelen. ,,Maar we zijn zeker bereid er over mee te denken en te praten, nu het gebeurt.’’ 

Want de gemeente, daar valt best mee te werken, vertelt Van Essen terwijl hij het fraaie complex van de club laat zien. Zowel op bestuurlijk niveau als met de uitvoerenden. ,,Gouden jongens’’, omschrijven de voorzitter en bestuurslid C. van Diepen de gemeentemedewerkers die hun best doen om de velden op te lappen na weer een roekenplaag. ,,We mogen daar absoluut niet over mopperen. Maar ze hollen gewoon achter de feiten aan.’’ 

ENGERLINGEN 
Deze week zijn de vogels weer neergestreken op De Hazenberg. Op zoek naar engerlingen en emelten trekken ze hele lappen gras kapot. ,,Dit is nog christelijk’’, wijzen Van Diepen en Van Essen op de eerste omgeploegde zoden. ,,Na een tijdje ziet het er helemaal verschrikkelijk uit.’’ Er valt niet tegen aan te repareren. Bovendien is het losliggende gras gevaarlijk voor spelers. ,,Hier zitten ze gelukkig nog niet’’, stellen de bestuursleden opgelucht vast als ze het hek naar het fraaie hoofdveld openen. ,,Nu ziet het er netjes uit, maar oh wee als die krengen er op komen. Dan hou je je hart vast. O, daar zitten ze al. Bij het doel’’, wijst Van Diepen. 

BALLON 
Van alles hebben de clubs op De Hazenberg en de gemeente al geprobeerd om van het probleem af te komen. Alleen een ballon werkt afschrikwekkend, maar zelfs dat middel lijkt niet afdoende om het hele park mee af te dekken. Liever hebben de verenigingen dat er iets structureels gebeurt. Bij korfbalvereniging Turbulas zit dat er nu aan te komen; bij de herinrichting krijgt zij een kunstgrasveld. Daar zitten geen engerlingen of emelten in en dus komen er geen roeken op af. Sportclub Brummen krijgt een wetra-veld dat ook als anti-roek kan worden aangemerkt. Maar de club krijgt ook een nieuw gewoon veld en een opknapbeurt voor het hoofdveld. Als er geen oplossing tegen de roeken wordt gevonden, kan de vereniging er op wachten dat de vogels die twee velden binnen de kortste keren weer tot een Arena-achtige akker degraderen. Van Essen is dan ook van plan nog even flink met de gemeente te onderhandelen over een tweede wetra-veld. De club van zo’n zeshonderd leden heeft alles mooi voor elkaar, en daarom is het des te frustrerender dat ze op dat roekenprobleem maar geen grip kunnen krijgen. ,,Een ramp.’’

J. van der Brug van de gemeente Brummen vertelt dat op diverse fronten wordt gezocht naar een effectieve bestrijding van roeken. Probleem is evenwel dat de dieren beschermd zijn. De truc is dus een middel te vinden dat de engerlingen aanpakt, om zo via een omweg de roek te verjagen. Dat is hoe dan ook een verstandige volgorde, omdat de engerling alleen al voor problemen zorgt door de wortels van het gras op te eten.