(B en W-notulen Gemeente West Maas & Waal; d.d. 23 november 2004.)

Roekenoverlast

Het college vindt het geen gemeentelijke taak;
Betrokkene schriftelijk informeren en verwijzen naar WBE, die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de roekenoverlast.