Jouster Courant - 14 maart 2001

Roeken

Nu het broedseizoen van de roek weer is begonnen komen ook de klachten binnen over de overlast die deze bijzondere vogels veroorzaken. Veel mensen beschouwen roeken als een grote plaag vanwege hun luidruchtige gekrijs en de poepoverlast. Ze eisen dat de gemeente de roeken verjaagt of afschiet.Onbekend maakt onbemind, luidt het spreekwoord. Roeken zijn echter prachtige vogels. Roeken worden nogal eens verward met de eveneens zwarte kraaien en kauwtjes. Ook zijn er mensen die denken dat roek de Friese naam is voor de kraai. De kauw, in het Fries ook wel ka of skoarstienka genoemd, is een holenbroeder die zoals de Friese naam al zegt graag in schoorstenen broedt. Hij is herkenbaar aan zijn grijze nek en zijn grappige kraaloogjes.
De kraai, in het Fries krie of 'ald roek' genoemd, is een solitaire vogel die alleen in het najaar in groepen gezien wordt. De roek onderschiedt zich van de kraai door zijn witte snavelbasis die hem ook wel de bijnaam schurftkraai of schimmelkraai bezorgt. Daarnaast heeft de roek afhangende dijveren die min of meer als een 'afgezakte broek' langs zijn dijen hangen. Jonge roeken hebben geen kale snavelbasis en daarom is verwarring met de kraai dan ook goed denkbaar. 

Nesten
De roek is een echte kolonievogel die in grote groepen in hoge bomen bij elkaar nestelt. Oude nesten worden vaak weer gebruikt. Ook zitten de nesten soms heel dicht bij elkaar. Wie in deze periode de roeken ziet nestelen zal ontdekken dat ze graag de takken van elkaars nest roven. Daarom blijft een van de roeken op het nest om dit tegen indringers te beschermen.

Voedsel
Roeken struinen vaak de weilanden af op zoek naar wormen, slakken, larven en insekten. Omdat ze die zelfs onder de koeievlaaien vandaan halen worden ze ook wel 'strontsjepikkers'genoemd. Naast bovengenoemd voedsel eten ze af en toe ook wel muizen en zelfs wel eens een jonge vogel. 

Verspreiding
Van oorsprong waren de roeken verspreid in het buitengebied. Mogelijk ten gevolge van bejaging werd de roek steeds meer een stadsvogel. Al snel bleek dat de 'stadsmensen'niet echt op het dier gesteld waren. Dit had tot gevolg dat de roek fel werd bestreden met als gevolg dat de roeken het platteland weer opzochten. In het verleden waren er in Skarsterlan roekenkolonies in Tjerkgaast, Huis ter Heide, en Joure. Nu zijn er alleen in Joure nog roeken. Verspreid over meerdere kolonies zijn er zo'n 380 broedparen. De totale roekenkolonie in Friesland bestaat uit 4600 broedparen. Dat is dus niet eens zoveel als je bedenkt dat het aantal tureluurs ook rond de 4500 paren ligt. 

Bescherming
Omdat roeken beschermde vogels zijn is het niet toegestaan de roeken te verdrijven of de bomen te verwijderen. We hopen dat de roeken op begrip van de Jousters mogen rekenen en dat u bij geluids- en poepoverlast bedenkt dat het allemaal maar tijdelijk is en dat het in juli, als de jongen zijn uitgevlogen, weer rustig is.