(Artikel uit Klaverblad 29 oktober 2003)

Overlast
Roeken

LEUVENHEIM - Evenals andere delen van de gemeente Brummen, blijft ook Leuvenheim een roekenplaag niet bespaard. Sinds enige jaren huist in de bomen rondom Huize De Rees een kolonie roeken, die de buurt overlast bezorgt. In een eerder stadium werd het 'roekenprobleem' al eens aangekaart tijdens een jaarvergadering van Leuvenheims Belang, maar toen werd al duidelijk dat de overlast moeilijk te bestrijden is. De roek is al vele jaren een beschermde vogel en de regels voor wat betreft het verjagen van de 'zwarte schrik' zijn alleen maar strenger geworden. Inmiddels heeft de kolonie zich behoorlijk uitgebreid, waardoor de overlast alsmaar groter is geworden.

De gedupeerden werd geadviseerd een werkgroep te vormen. Namens de 'buren' van de roeken is bij de Leuvenheimse belangenvereniging een verzoek ingediend om de coördinatie ter hand te nemen bij de samenstelling van zo'n werkgroep. Leuvenheims Belang was daartoe bereid en (heeft reeds de eerste schrede op het pad van de probleemoplossing gezet. Er is informatie ingewonnen bij de gemeente Neede, die eveneens met een groot roekenprobleem te kampen heeft. Om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal inwoners dat daadwerkelijk last heeft, vraagt men betrokkenen een formulier in te vullen, dat is afgedrukt in het huis-aan-huis blad 'Van Schans tot Wildbaan'. Verder ziet men graag aanmeldingen tegemoet voor de werkgroep. Voor nadere informatie: Lies Harleman, telefoon 0575 562 522 of Arie Ton, telefoon 0575 562 439.