De Limburger - vrijdag 11 december 1998

Roekenpopulatie blijft Deurne bezighouden

DEURNE * Het is er voor de gemeente Deurne niet gemakkelijker op geworden om een beslissing te nemen over het aanpakken van de roekenpopulatie in de gemeente.
Tijdens een informatiebijeenkomst die onlangs werd gehouden, hebben voor- en tegenstanders geprobeerd de zaken op een rijtje te zetten. Aan het slot van de bijeenkomst stelde een van de zestig aanwezigen vast dat over en weer geen begrip opgebracht kon worden voor elkaars standpunt. Het gemeentebestuur, dat volgens wethouder Peter Maas nog deze maand een beslissing zal nemen, werd daarbij veel sterkte toegewenst. De telling van het aantal roeken in Deurne leverde dit jaar een totaal van 637 bewoonde nesten op. De grootste concentraties bevinden zich in de kasteeltuin (225), het klein kasteel (168), de St.-Jozefkerk (73) en het museum De Wieger (59). De inventarisatie is uitgevoerd door de vogelwerkgroep de Kulert van de plaatselijke IVN-afdeling in samenwerking met een ornitholoog.
De vogelwerkgroep was op de informatie-avond samen met een aantal andere natuurbeschermers ruim vertegenwoordigd. Een woordvoerder gaf de tegenstanders van de roeken de raad om zich wat meer te verdiepen in de natuur. Er klonk applaus toen hij opmerkte dat het IVN-Deurne een advocaat wil zijn voor de in het wild levende vogels.
Kunstenaar Pieter Wiegersma, bewoner van het klein kasteel, stelde in een emotioneel pleidooi dat de helft van de roekenkolonie in Deurne te vinden is in zijn omgeving. Al vijftien jaar bestookt hij de gemeente Deurne met verzoekschriften om iets aan ‘zijn’ roekenprobleem te doen. In zijn tuin wordt jaarlijks voor 1500 gulden schade aangericht, om nog maar niet te spreken van het gekrijs en de uitwerpselen. "De roeken zijn in Deurne belangrijker dan ik", zei Wiegersma. Hij stelde voor om kastanjebomen te planten, want daar willen de roeken volgens hem beslist niet in nestelen.
Jean Melief, die tegenover het museum de Wieger woont, beweerde juist het tegenovergestelde: "Ik woon midden tussen het geweld van de roeken, maar ervaar het als erg positief." En zo bleven voor- en tegenstanders in hun eigen argumenten ‘vastzitten’.
De roekenliefhebbers lijken in elk geval het voordeel te hebben dat het probleem moeilijk aan te pakken is. De ornitholoog meldde nog maar eens dat de gemeente wettelijk nogal wat beperkingen krijgt opgelegd. Sinds 1979 is de roek volledig beschermd volgens de richtlijnen van de Europese Unie. Verjagen van de roeken is alleen mogelijk als de veiligheid, de gezondheid of het luchtverkeer in het geding zijn of als er belangrijke schade wordt toegebracht aan landbouw en flora en fauna.