Meppeler Courant 4 jul 2001

Gemeente De Wolden wil Roeken afschieten

De provincie Drenthe geeft een subsidie van vijftigduizend gulden voor een project dat de overlast van Roeken in de gemeente De Wolden moet onderzoeken, De gemeente De Wolden heeft een brief geschreven aan staatssecretaris Geke Faber om de nieuwe Flora- en Faunawet aan te passen, dat het afschieten van de overlast veroorzakende Roeken mogelijk wordt.