Nieuwsblad van het Noorden 18 februari 1998

Roeken terroriseren Meppeler senioren

MEPPEL - Gevederde ' vrienden ' kun je ze nauwelijks noemen. De roek is momenteel één van de meest gehate diersoorten in Meppel en omgeving. In zwart verenpak getooid is hij veroorzaker van een boel ellende. "Het is niet iets om luchthartig over te doen: mensen kunnen er niet meer van slapen, als die dieren 's nachts om vier uur weer beginnen te krijsen. Sommigen zijn zelfs om die reden al verhuisd" Wim van der Wijk mag zich zo'n beetje de roekenspecialist van de gemeente Meppel noemen. Het 'strafblad' van de beschermde vogelsoort is aanzienlijk en ligt in duimendikke dossiers opgeslagen in het Stadskantoor.

Ieder jaar komt er weer nieuwe informatie bij. Eindelijk krijgen we er nu een beetje inzicht in, dat is echt een leerproces voor ons.' Voorlopig staat de gemeente Meppel met de rug tegen de muur Een ware roekenplaag teistert drie locaties in de nieuwe gemeente: de woonzorgcentra Uylenborgh en Zuiderflat en de Dorpsstraat in Nijeveen. Het voormalig gemeentebestuur van Nijeveen was het gepluk en getrek in rieten daken en de overlast door uitwerpselen vorig jaar al meer dan beu en wilde een 'helikite' - een opblaasbaar gevaarte dat grote gelijkenis met een roofvogel vertoont - in de strijd werpen. Daar is nu, vanwege de hoge kosten, vanaf gezien.

'Nijeveen' lift nu onder de vlag van de nieuwe gemeente mee met een andere methode: het uithalen van nesten. Overigens geen nieuwe aanpak voor Meppel. 'Dat gebeurde al jaren, maar we wisten toen nog niet dat er een vergunning voor nodig was", zegt Van der Wijk. En juist daar wringt de schoen. Want als provincie Drenthe niet vóór de half maart positief adviseren over die aangevraagde vergunning, is de roek 'lachende derde' en kan Meppel een actief protest vervolgens weer een klein jaartje op de buik schrijven. Medio maart gaan de dieren namelijk broedsel vormen en is het ten strengste verboden hen op welke manier dan ook nog te storen.

Maar er is hoop. Waar eenzelfde vergunningaanvraag van Emmen onlangs resoluut van tafel werd geveegd, heeft de gemeente Meppel volgens Wim van der Wijk 'betere argumenten'. Strikte voorwaarde voor het uithalen van nesten is namelijk dat de volksgezondheid in het geding is. 'En daar is hier wel degelijk sprake van. Het gaat in Meppel om een grote groep ouderen, kwetsbare mensen die dag en nacht last hebben van de herrie.',Volgens Van der Wijk voert de: roek een ware terreur uit boven de seniorenwoningen. 'Overdag foerageren ze en 's avonds komt het hele spul weer met veel kabaal en gekrijs terug.'

De commissie openbare ruimte die zich over de kwestie boog, juicht het voornemen. van B en W toe. Om de urgentie van de zaak kracht bij te zetten is ook een brief van de bewonerscommissie de deur uitgegaan, richting ministerie. Als, het licht straks op groen staat gaat de gemeente Meppel de roeken met zwaar geschut te lijf. 'Afschot is verboden, maar we kunnen 's avonds -wel vuurpijlen afschieten om de-dieren af te schrikken, zodat ze geen nesten meer bouwen', zegt Wim van der Wijk. Als ook die aanpak niet aanslaat wordt de hulp van de brandweer ingeschakeld, die bestaande nesten vanaf een ladderwagen zal verwijderen.