Nieuwsblad van het Noorden 18 februari 1998

Steenwijks ' wapen'  tegen roeken gevlogen

STEENWIJK - De proef met een aantal opblaasbare 'roofvogels' in Steenwijk, bedoeld om de grote aantallen roeken af te schrikken, verloopt niet naar wens. Tot grote verbazing van de gemeenteraad, die voor dit doel gisteravond nog 8500 gulden beschikbaar moest stellen, is een aantal ' vogelverschrikkers' in de lucht al letterlijk gevlogen. "Beter vastmaken volgende keer," sommeerde de fractie Gemeentebelangen het college van B en W.

Een roekenplaag zorgt ook op drie locaties in de gemeente - in Steenwijk, Steenwijkerwold en Willemsoord - voor grote overlast. Ondanks een hilarische discussie over de meest effectieve aanpak (de 'methode' volgens Hitchcock, of een raadslid dat zèlf wel in de boom wil gaan zitten om roeken te verjagen) erkende wethouder H. Gielen de ernst van het probleem. De gemeente is volgens hem al in gesprek met de leverancier van de, HeliKites, omdat men niet tevreden is met de leveringscondities. Het GPV ziet geen enkel heil in de 'neprovers'. "Het ziet nog steeds zwart van de roeken", aldus D. Boonstra. Bovendien uitte hij kritiek op het feit dat de raad pas achteraf om een krediet, werd gevraagd, terwijl het experiment al gaande is. De VVD is bang dat met de Heli-Kites het probleem alleen maar wordt verplaatst naar andere delen van Steenwijk. Volgens de wethouder kampt Steenwijk met 'een zeer brutale roekensoort'. Volgens Gielen moet 'Den Haag' het probleem oplossen. "Bescherming van de roek is landelijk beleid, dat je niet zomaar op gemeentelijk niveau kunt doorkruisen."