Nieuwsblad van het Noorden 16 maart 1999

Hoogeveen moet roeken voorlopig met rust laten

Assen - De roeken op de begraafplaats aan de Zuiderweg in Hoogeveen moeten met rust worden gelaten. De bestuursrechter in Assen heeft bepaald dat de vogels niet mogen worden verjaagd. Het ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij heeft volgens de rechter terecht geweigerd de gemeente Hoogeveen een verjaagvergunning te verlenen. De gemeente legt zich er bij neer dat de roeken in elk geval dit jaar moeten worden geduld, maar blijft de beslissing aanvechten.

    Volgens gemeentelijk woordvoerder Bert Hansma zijn de mogelijkheden om in beroep te gaan nog niet uitgeput. “De  afwijzing van de rechter betreft ons verzoek om de roeken alvast te verjagen in afwachting van de uitspraak over het bezwaarschrift dat wij hebben ingediend tegen de beslissing van het ministerie. Die uitspraak volgt over ongeveer tweehonderd dagen.”
    Hansma heeft goede hoop dat de de roeken op termijn alsnog kunnen worden aangepakt.“Naast het bezwaarschrift dat nog loopt krijgen we ook nog steun van de provincie. Die wil een nadere definitie van het begrip 'volksgezondheid'. want daar was rijdens de zitting veel onbegrip ovr. Bovendien komt er een gezamenlijke actie van gemeenten richting LNV, omdat de roek ook elders in de provincie voor overlast zorgt. “
    De vertegenwoordiger van de omwonende R.J. Kaper noemt de uitspraak van de rechter ‘onbegrijpelijk’. “Het is een schande. Er wordt voorbijgegaan aan de zeventig mensen met ernstige klachten. Het is vechten tegen de bureaucratie en dat hebben we verloren. Ik ben benieuwd naar de motivering van de rechter. want die hebben we nog niet vernomen. Vermoedelijk is het omdat de wet geen verschil maakt tussen jagen en verjagen van vogels. Alsof we de vogels willen vermoorden en niet verplaatsen. De roeken maken in het hoogseizoen het meeste lawaai om ‘s morgens vier uur en vanaf ‘s avonds acht uur,” verteld Kaper. “Dat zijn net de tijdstippen dat mensen in bed liggen. Overdag gaan omwonende met oordoppen over straat.”
    De gemeente Hoogeveen vroeg vorig jaar december het ministerie een vergunning om de roeken te verjagen, nadat omwonenden massaal hadden geklaagd over de overlast en het lawaai dat de vogels produceren. Het ministerie wees het verzoek op 25 januari af omdat de gemeente Hoogeveen in de visie van het departement onvoldoende had aangetoond dat de volksgezondheid in gevaar is. Slechts dan mogen de roeken, die in Nederland beschermd zijn, worden verjaagd. De gemeente nam hier geen genoegen mee en ging gisteren in beroep tegen de beslissing van L.N.V.
    Volgens P.W. Verheijen van het ministerie waren de verklaringen van de 68 omwonenden niet voldoende gefundeerd. 'Er wordt in de aanvraag voor het verdedigen van de gemeente voornamelijk gesproken over de vervuiling die door de vogels wordt veroorzaakt. Er zijn geen aanwijzingen dat de uitwerpselen van de roeken een gevaar zijn voor de volksgezondheid.'
    De gemeente meldde in haar plan van aanpak van de roeken dat de omwonenden onder meer lijden aan slaapstoornissen en psychische problemen. Verheijen:”Er is maar een beperkt aantal mensen dat deze verklaring heeft afgelegd. Alle andere klachten zijn van algemene aard. Veel mensen hebben een handtekening gezet zonder dat duidelijk is wat hen mankeert.” Dat een huisarts de klachtenlijst heeft ondertekend legt volgens het ministerie onvoldoende gewicht in de schaal.