Nieuwsblad van het Noorden 16 maart 2000

Meppel promoot roek als opmerkelijke vogel

Meppel - Nu het broedseizoen van de roek weer begonnen is, acht de gemeente Meppel de tijd rijp om haar inwoners opmerkzaam te maken op deze vogel. Wie de roek van nabij kent, hoeft nauwelijks op zijn bestaan gewezen te worden. Veel mensen beschouwen roeken immers als een grote plaag, vanwege hun luidruchtige gekrijs en de poepoverlast, en eisen dat hun gemeente, de beesten verjaagt of afschiet. In een publicatie beschrijft de gemeente Meppel op uiterst opgewekte toon de leef- en nestelgewoonten van de roek, gelardeerd met leuke wist-u-datjes. Natuurlijk verzorgt de roek overlast, erkent de gemeente ruiterlijk, maar de roek is een nuttig dier - beschermd bovendien - en geldt in de mythologie zelfs als boodschapper van de goden. Nu de roek steeds vaker het stedelijk gebied intrekt, krijgt ook Meppel meer te maken met de vogel. "Als u de hoge bomen de komende maanden een beetje in de gaten krijgt, kunt u zelf kennismaken met deze opmerkelijke vogel", besluit het schrijven.
    De, positieve manier waarop de gemeente Meppel de roek benadert, is koren op de molen van roekenliefhebbers en vogelbeschermingsorganisaties. Deze pleiten al jaren voor goede voorlichting over roeken en vinden dat gemeenten het voortouw moeten nemen om iets te doen aan de negatieve beeldvorming over de roek. Als mensen iets meer afweten van roeken, zijn ze, zo denken de liefhebbers, veel minder snel geneigd hun beklag te doen.