Nieuwsblad van het Noorden 18 augustus 2000

Tribune

"Volgens mij zijn er al zo veel roeken
dat we daardoor al geen mus meer in
onze gemeente zien. Het zijn nu
eenmaal brutale rovers . Daar kan onze
grijze huismus niet tegenop."
Roeken

Wederom een dwaling van onze rechtsgang? Ik kan het niet eens zijn met de uitspraak van onze Hoge Raad. Deze vogels kosten u en mij meer geld dan u denkt. Wat denkt u dat Geveke kwijt is buiten de door de rechter opgelegde boete. Het voeren van het proces levert de advocatuur geen windeieren op, om maar in vogeltermen te blijven. En met het bouwen van huizen zal Geveke deze kostenpost weer weg moeten poetsen, dus op een of andere manier wordt die schade door u wel betaald. De Anker-advocaten hebben echter volgens mij wel degelijk gelijk. De bescherming van de roek gaat te ver.
Behalve dat ze bij mij in de buurt alle niet afgesloten schoorstenen "bemannen" en de buurt opruimen met alles wat los en vast zit, tot gereukel in de hondenpoep aan toe, leveren ze wel degelijk economische schade op. Kijk maar eens in bijvoorbeeld de bouwhallen en kranen van de scheepsbouw in Hoogezand. Ook zittend op mijn terras op een van de achter ons liggende zwoele zomeravonden, word ik herinnerd aan een bekende film uit het verleden: "The Birds" van Alfred Hitchkock. Ze vliegen net als in de film in groten getale luid krijsend als een zwarte deken door de avondlucht naar hun slaapplaats in........ juist, de eerder genoemde kranen en hallen.
Volgens mij zijn er al zoveel dat we daardoor al geen mus meer in onze gemeente zien. Het zijn nu eenmaal brutale rovers. Daar kan onze grijze huismus niet tegenop. Zelfs de meeuw, vroeger veel gezien in onze omgeving heeft al het veld moeten ruimen. De overheid zou er goed aan doen het effect van de beschermingsmaatregel van de roeken eens tegen het licht te houden, ik denk dat hieruit opzienbarende feiten (en kostenbesparingen) zullen komen. Kortom ergens kan ergernis en kosten bespaard worden, beter een half ei dan een lege dop. Of niet dan! Zolang het maar geen roek-ei is............ Overheid mag ik u verROEKEN dit eens te onderzoeken?

Hoogezand, F.J.Suurmeijer