Nieuwsblad van het Noorden 17 juli 2001

'Toch groen licht voor roekenproject'

Het roekenproject in gemeente De Wolden vindt toch doorgang. De raadscommissie Openbare Werken en Milieu heeft het licht hiervoor op groen gezet. Dat gebeurde pas nadat de projectgroep een extra toelichting had gegeven over de exacte inhoud van het project.

Twee weken geleden voelde de raadscommissie nog helemaal niet voor het project Roeken in De Wolden, lust of last? Flauwekul, was toen het unanieme oordeel van de politiek, die meer voelde voor een gedegen overlastaanpak - lees: roeken afschieten - dan voorlichting. Besloten werd een brief aan staatssercretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een brief te schrijven met het verzoek de roek niet langer als beschermde vogel aan te merken. Hierdoor zou het mogelijk worden roeken die overlast veroorzaken af te schieten, iets wat nu verboden is. Hierop is de gemeente De Wolden  nu teruggekomen. Eerst wordt het onderzoeks- en voorlichtingsproject afgerond. Dit duurt ongeveer 1,5 jaar. Mocht de politiek daarna nog de behoefte voelen om de staatssecretaris een brief te schrijven, dan is er meer informatie beschikbaar en kan het verzoek beter worden onderbouwd. Het doel van het roekenproject is om een gemeentebrede discussie over de roek op gang te brengen. Het project wordt afgesloten met een enquete waarin naar de mening van de bevolking word gevraagd. Om verschillende groepen inwoners bij het project te betrekken is gekozen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. Op het programma staan lezingen, onderzoek, exposities en excursies. Ook op de basisscholen wordt aandacht aan de roek besteed. Het project wordt begeleid door een werkgroep waarin naast de gemeente, ook de NLTO, de Wild Beheereenheid  Ruinerwold/Koekange en de Vereniging voor Natuurbescherming Zuidwolde vertegenwoordigd zijn. Gemeente De Wolden heeft van de provincie Drenthe 50.000 gulden subsidie gekregen voor het project. De gemeente draagt zelf een ton.  Een bedrag dat de politiek aanvankelijk aan de hoge kant vond. Bij andere subsidieverstrekkers liggen nog aanvragen voor een bijdrage. De provincie Drenthe beraadt zich momenteel op de juridische kant van het roekenprobleem. Veel gemeenten zitten met de roeken in het haar, vanwege de overlast die roeken veroorzaken en zoeken naar "legale" manieren om het dier weg te krijgen. De meeste alternatieve werkwijzen zoals luid knallen of de inzet van neproofvogels, werken echter niet of nauwelijks.