Persbericht Provincie Drenthe 12 februari 1997

Roeken op het marktplein in Emmen moeten een eindje opschikken

Gedeputeerde staten van Drenthe verlenen vergunning aan de gemeente Emmen voor het verjagen van roeken op het marktplein van Emmen. Volgens gedeputeerde staten is in voldoende mate aangetoond dat de roeken met het bevuilen van te koop aangeboden etenswaren een bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Er zijn strenge beperkingen aan de verleende vergunning opgelegd. Zo mogen de roeken niet meer verstoord worden als het eerste ei van de roeken in de kolonie gelegd is en mogen er geen dieren geschoten worden. Het verjagen zal op een "diervriendelijke" manier moeten plaatsvinden. Nesten mogen met behulp van een hoogwerker worden verwijderd. Een deskundige van de dierenambulance controleert vóór de acties of er eieren in de nesten liggen.

Gelukkig voor de roeken zijn er in de directe omgeving wel locaties waar ze ongestoord kunnen broeden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 365267, E-mail: voorlichting@prvdrenthe.nl

Bericht afkomstig van http://www.nieuwsbank.nl/inp/1997/02/0212012.htm

Oorspronkelijke lokatie persbericht:
http://www.prvdrenthe.nl/archief/pers/pb97-018.htm