Persbericht Provincie Drenthe 30 mei 2000

Rapport Roeken en landbouwschade in Drenthe

 
Provincie Drenthe

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten d.d. 30 mei 2000

Assen, 30-05-2000
Persberichtnummer 00-047

De provincie heeft een rapport opgesteld waarin de situatie van de roek is beschreven. Het rapport biedt een analyse van de beschikbare gegevens over aantallen en de ontwikkelingen hierin, de landbouwschade en de verjagingsmethoden. Het rapport is opgesteld samen met de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe. Roeken blijken nuttige bestrijders van emeltplagen te zijn, maar kunnen ook schade veroorzaken aan landbouwgewassen. In Drenthe met name op akkers met graan of aardappelen. De schade blijkt de afgelopen tien jaar te zijn gestabiliseerd. De Drentse landbouwers krijgen de schade vergoed uit het Jachtfonds van het Ministerie van LNV. Jaarlijks wordt ongeveer 100.000 gulden uitgekeerd in de provincie. De Minister van LNV stelt zich terughoudend op bij het afgeven van vergunningen voor het afschieten van de vogels. Eerst wordt gezocht naar andere schade beperkende methoden. Uit het rapport blijkt dat het aantal roeken in de afgelopen zes jaar is gestabiliseerd. Jaarlijks worden tussen de tien- en elfduizend paren geteld in Drenthe. Zowel land- en tuinbouworganisaties als natuur(beschermings)organisaties hadden behoefte aan een overzicht van bestaande gegevens. Het rapport wordt o.a. aan deze organisaties aangeboden.
(Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Annet Terpstra van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365263).

Bericht afkomstig van http://www.nieuwsbank.nl/inp/2000/05/0530G071.htm
Oorspronkelijke lokatie persbericht:
http://www.drenthe.nl/actueel/pers/2000/pb00-047.htm