Opregte Steenwijker Courant 5 maart 1999

Bewoners vragen gemeente om tafel te gaan met Vogelbescherming

Woldigers roekenoverlast zat

STEENWIJK - Bewoners van de Oldemarktseweg in Steenwijkerwold hebben bij de gemeente vooralsnog tevergeefs navraag gedaan of er een vervolg komt op de bestrijding van de roekenoverlast in hun straat. De Woldigers trokken in het verleden al regelmatig aan de bel maar hebben nu het gevoel dat het spoor dood loopt. Dolf Hanema nam woensdagavond gebruik van het spreekrecht in de commissie ruimtelijk beheer om het probleem van de roekenplaag opnieuw onder de aandacht te brengen.

De bewoners van de Oldemarktseweg kampen al zo'n vier jaar met roekenoverlast in hun straat, behalve uitwerpselen ook lawaai. De Woldigers grepen afgelopen jaar weer diverse malen naar de telefoon om de gemeentelijke servicelijn te bellen. 'Vorig jaar heeft de getneente geprobeerd met nephaviken de roeken te verjagen', aldus Hanema. 'Helaas was dat geen succes. Afgelopen voorjaar hebben we navraag gedaan of er een vervolg op komt, maar eigenlijk loopt het spoor dood. Voor ons is het probleem echter niet opgelost.' Hanema voegde er aan toe:'We voelen aan dat de gemeente niet staat te juichen om ze te verjagen. De kans is groot dat ze dan naar een ander gebied gaan en daar gaan nestelen. Daarom vragen we de gemeente te kijken naar de oorzaak. Voor ons is het geen natuurlijke situatie dat de roek zijn nest middenin het dorp heeft. Misschien valt dit te onderzoeken? Als vastgesteld kan worden dat er sprake is van een te grote roekenpopulatie, misschien kan de gemeente dan dáár op voortborduren?'

Heilige huisjes

De bewoners realiseren zich naar eigen zeggen ook heel goed dat de gemeente met handen en voeten gebonden is aan de wet in verband met de bescherming van de roek. Toch vragen de bewoners de gemeente om een oplossing te zoeken en doen zelf een voorstel aan de hand: niet alleen apart informatie inwinnen, maar om tafel gaan met organisaties als de Vogelbescherming, Natuurbescherming en Staatsbosbeheer. 'Doe je dat niet dan schop je tegen heilige huisjes aan en blijft het in 't verjagen', aldus Hanema. 'Verleg dat nu eens. Zoek met de andere partijen naar andere oplossingen om de populatie weer een natuurlijke situatie terug te brengen. Hanema zegt dat in Hardenberg alarmpistolen worden gebruikt of nesten worden weggehaald om de populatie weer op peil te krijgen.

Valkenier

Jannie Dekker (CDA) voelt wel wat voor de suggestie om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken en te bekijken wat daarvan de kosten zijn. Daarbij houdt ze een valkenier in het achterhoofd. 'Helaas zijn we gebonden door regels in de wet, maar ik denk dat er op korte termijn wat moet gebeuren want het voorjaar staat er aan te komen' Ineke Steinmetz (VVD) en André Petter (GroenIinks) sluiten zich aan bij Dekker. Petter: 'Ik stel voor te kijken via de Vereniging van Nederlandse Gemeente te, kijken naar mogelijkheden.'
Wethouder Gielen wees op het feit dat het roekenprobleem niet alleen in Steenwijkerwold, maar ook elders in de gemeente en daarbuiten speelt. 'Het jagen op roeken is niet toegedaan, zelfs niet het weghalen van nesten om halveren. Experimenten met nephaviken hebben helaas geen succes gehad.' Over een valkenier is binnen het college wel eens gesproken aldus Gielen, 'maar we moeten uitzoeken of dit jan en niet in overbeding is met de wet. Uit Informatie, die wij kennen en u kunnen aanreiken, zal het niet makkelijk worden.

Hoge bomen

'Als je op langere termijn iets aan de roekenkolonie wilt doen', vervolgde Gielen, 'dan moet je in gebieden buiten de rand van de stad hoge bomen gaan planten. Voor de korte termijn moeten we naar andere oplossingen zoeken. Maar het is en blijft een beschermde diersoort. We zullen nadere informatie inwinnen bij de instanties die hierbij bbetrokken zijn. De wethouder zegde toe in de volgende commissie op de roekenkwestie terug te komen en hoopt dan te kunnen aangeven of iets aan dit probleem kan worden gedaan.