De Stentor 10 november 2003

Neede bindt strijd aan met roeken

van een onzer verslaggevers

10 NOVEMBER 2003 - NEEDE - Om te voorkomen dat Needenaren komend jaar opnieuw last krijgen van lawaaiige roeken, heeft Neede een plan opgesteld de roeken te verhuizen naar een geschikte plek in het buitengebied. Dat gaat de komende maanden gebeuren met hulp van een valkenier.

De roeken zijn al jaren een probleem, zowel in Neede als in omringende gemeenten. De vogels maken veel lawaai en bevuilen de omgeving. Ze mogen door hun beschermde status niet verjaagd worden. 

Afgelopen voorjaar bereikte de overlast een hoogtepunt, vooral rondom de begraafplaats Rozenkamp aan de Haaksbergseweg. Bewoners maakten melding van grote problemen, tot zelfs psychische klachten. Ook werden vogels door onbekenden met gif om het leven gebracht. 

De overlast kon op geen enkele manier verholpen worden, omdat de vogels juist in het broedseizoen zaten. Verstoring is dan verboden. 

VALKENIER

De afgelopen maanden heeft het Needse college gezocht naar een oplossing. Die lijkt nu gevonden te zijn, in samenspraak met onder meer natuurbeschermers en de provincie. De roeken worden niet verjaagd maar verhuisd, aldus wethouder P. Meijlis. 

Dat gaat gebeuren met hulp van een valkenier, zoals ook begin dit jaar al werd geopperd. Het verschil mte toen is echter dat de roeken dit keer naar een geschikte nieuwe locatie in het buitengebied moeten worden gedirigeerd, in plaats van willekeurig verjaagd. De hele verhuizing moet volgens Meijlis de komende maanden plaatshebben. Als de roeken te lang wachten met hun biezen te pakken, dan begint het broedseizoen en moeten de vogels weer met rust gelaten worden. 

GEHEIM

Er zijn inmiddels drie locaties in het buitengebied gevonden waar de roeken zich zouden kunnen vestigen, maar welke dat zijn, houdt de wethouder angstvallig geheim. Niet alleen is er nog geen definitieve keus gemaakt, ook worden de roeken waarschijnlijk nergens met open armen ontvangen. 

Dat erkent Meijlis, maar volgens de wethouder maakt het weinig uit of de roeken forensen naar het buitengebied of er permanent wonen. 

‘Nu vliegen ze ‘s ochtends naar de velden en komen ‘s avonds weer terug naar het dorp. Het verschil is, dat de omwonenden er nu vreselijk last van hebben. Daar zoeken we een oplossing voor.‘ 

Met de boeren in de omgeving wordt nog gesproken, aldus Meijlis. Hij hoopt alle betrokkenen van de keuze te kunnen overtuigen. 

‘Iedereen moet ermee kunnen instemmen.‘ Of er bezwaar mogelijk is als het college een roekenplek aanwijst, is nog onduidelijk.